Bunkier z czasów II wojny światowej zostanie ocalony od zapomnienia dzięki PGE

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE podjęła współpracę z Fundacją Ochrony Zabytków Mazowsza. Podmioty zawarły porozumienie dla upamiętnienia dziedzictwa historycznego Sochaczewa i całego regionu. W jego ramach bunkier, zlokalizowany na terenie sochaczewskiej stacji elektroenergetycznej należącej do PGE Dystrybucja, zostanie przekształcony w Izbę Pamięci.

– Cieszę się, że spółki skarbu Państwa takie jak PGE, PGE Dystrybucja, oprócz tego, że zapewniają Polakom bezpieczeństwo energetyczne, dbają o historię Polski. Mamy tu połączenie sił – z jednej strony pasjonaci historii ziemi sochaczewskiej, z drugiej – wsparcie PGE, która chce pielęgnować pamięć historyczną - powiedział Maciej Małecki, wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych - Dobrze, że spółka PGE bardzo mocno włącza się w pielęgnowania pamięci o trudnych, ale bardzo ważnych momentach naszej historii – dodał wiceminister Maciej Małecki.

 

bunkier-1.jpg

Na obszarze całej Polski znajduje się wiele fortyfikacji, będących pozostałością po czasach II wojny światowej. Jeden z takich obiektów jest zlokalizowany na terenie sochaczewskiej stacji elektroenergetycznej, należącej do PGE Dystrybucja. Poniemiecki schron zyska wkrótce nowe życie za sprawą porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją Ochrony Zabytków Mazowsza, a PGE Dystrybucja, spółką z Grupy PGE. Podpisany dokument pozwoli na użyczenie schronu i utworzenie w nim Izby Pamięci. W ten sposób upamiętniona zostanie dramatyczna historia Sochaczewa i jego mieszkańców, którzy w czasie II Wojny Światowej, pod groźbą śmierci, zmuszeni byli do budowy schronów dla niemieckiego okupanta.

- PGE Dystrybucja, razem z całą Grupą PGE, wspiera liczne inicjatywy o charakterze historycznym i patriotycznym. Podpisana dziś w łódzkim oddziale spółki umowa jest tego najlepszym przykładem – mówi Jan Frania, wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja. – Wierzę, że powstająca w miejsce zapomnianego schronu Izba Pamięci przyczyni się do pogłębienia wiedzy o trudnej historii ziemi sochaczewskiej w czasie II wojny światowej i stanie się elementem edukacji patriotycznej dla lokalnej społeczności i nie tylko. W imieniu Zarządu naszej spółki pragnę podziękować Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza za podjęte działania i wyrazić wolę współpracy przy innych projektach – dodaje Jan Frania.

 

bunkier-2.jpg

Rewitalizacja schronu usytuowanego przy ul. Partyzantów w Sochaczewie  przez Fundację Ochrony Zabytków Mazowsza Podjęcie jest realizowana w ramach projektu pn. „Sochaczewskie Fortyfikacje”. Jego celem jest ocalenie od zapomnienia licznych historycznych obiektów militarnych, a także przywrócenie pamięci trudnego okresu niemieckiej okupacji. Dotychczas Fundacja zrewitalizowała i bezpłatnie udostępniła odwiedzającym trzy bunkry. Takimi działaniami instytucja sukcesywnie szerzy wiedzę i świadomość historyczną, zwłaszcza wśród dzieci młodzieży Mazowsza, przyciągając także co raz większą liczbę miłośników turystyki historyczno-militarnej.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site