CSIRT GOV przejął obsługę incydentów zgłaszanych przez PGE Dystrybucja S.A.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy CSIRT NASK a CSIRT GOV, od 1 grudnia 2019 r. zadania CSIRT poziomu krajowego wynikające z Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa względem PGE Dystrybucja S.A. realizuje CSIRT GOV prowadzony przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Porozumienie pomiędzy CSIRT NASK a CSIRT GOV w sprawie wzajemnego powierzenia wykonywania zadań CSIRT poziomu krajowego względem PGE Dystrybucja S.A. zostało zawarte 22 listopada 2019 r.

Zgodnie z porozumieniem między NASK Państwowym Instytutem Badawczym a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CSIRT GOV przejął obowiązki związane z obsługą incydentów zgłaszanych przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej PGE, w tym przez PGE Dystrybucja S.A.

Pełna treść porozumienia, zgodnie z obowiązkiem, o którym mowa w art. 26 ust. 11 ustawy, została podana do wiadomości publicznej i jest dostępna pod adresem https://bip.nask.pl/bip/porozumienia-csirt-nask/229,CSIRT-GOV-przejal-obsluge-incydentow-zglaszanych-przez-PGE.html

PGE Dystrybucja S.A. decyzją Ministra Energii uznana została za Operatora Usługi Kluczowej, co w konsekwencji nakłada na Spółkę obowiązki wynikające z Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. zgłaszanie incydentów poważnych do właściwego CSIRT-u poziomu krajowego – od 1 grudnia 2019 r. jest to CSIRT GOV prowadzony przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site