Ćwiczenia „Terytorialsów” na urządzeniach PGE Dystrybucja

W czwartek, 24 listopada 2022 roku, w Radomiu i w Ustrzykach Dolnych odbyły się wspólne ćwiczenia żołnierzy Brygad Wojsk Obrony Terytorialnej z energetykami PGE Dystrybucja.

Ćwiczenia wpisują się w porozumienie o wzajemnym wsparciu, które spółka podpisała z Brygadami WOT funkcjonującymi na obszarze działania PGE Dystrybucja. Treść zawartych porozumień ściśle wynika z misji, jaka jest nałożona na „Terytorialsów”. Ich zadaniem jest współpraca z innymi podmiotami tworzącymi system obronny państwa oraz podejmowanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie województwa. Ze strony Spółki zaś istotne jest współdziałanie energetyków i żołnierzy BOT w czasie awarii masowych czy przy obronie infrastruktury elektroenergetycznej.

 

radom-2.jpg

Ostatnio takie porozumienie zostało podpisane w Skarżysku-Kamiennej z dowódcami 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” z siedzibą w Kielcach, 6. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego z siedzibą w Radomiu oraz 11. Małopolską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej im. Generała brygady Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”.

Czwartkowe szkolenie pod kryptonimem „Przyjazna Energia-22” odbyło się na dwóch obiektach elektroenergetycznych spółki – w Ustrzykach Dolnych (Oddział Rzeszów) oraz w Radomiu (Oddział Skarżysko-Kamienna). W ramach ćwiczenia w Oddziale Skarżysko-Kamienna założono scenariusz pozbawienia energii elektrycznej budynków użyteczności publicznej – radomskiego Starostwa Powiatowego. W rzeszowskim Oddziale prądu nie mieli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych. W obu sytuacjach energetycy PGE Dystrybucja umożliwili przyłączenie dostarczonej przez BOT Kontenerowej Elektrowni Polowej i przywrócenie prądu do obiektów.

- Współpraca z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej opiera się na wzajemnym zaufaniu, dlatego tak istotne jest przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń. Tylko poprzez bezpośredni kontakt energetyków i „Terytorialsów” jesteśmy w stanie wypracować schematy i procedury działania w sytuacjach zagrożenia – powiedział prezes zarządu PGE Dystrybucja, Jarosław Kwasek. – Ćwiczenia, takie jak w Radomiu czy Sanoku, bez wątpienia podniosą efektywność realizacji zadań po obu stronach. Energetycy z łódzkiego oddziału będą brać udział w podobnych symulacjach w przyszłym tygodniu – dodaje.

 

radom-4.jpg

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu obywatelom naszego kraju jest priorytetem zarówno dla PGE Dystrybucja, jak i dla żołnierzy WOT. Dlatego tak ważne jest współdziałanie służb energetycznych z regionalnymi Brygadami Obrony Terytorialnej.

 

 

PGE Dystrybucja na mocy podpisanych porozumień współpracuje już z 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej (oddział Lublin), z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej (oddział Rzeszów), 5 i 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej (oddział Warszawa), 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej (oddział Łódź) oraz 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej (oddział Białystok).

dystrybucja_site pgedystrybucja_site