Dobra współpraca między PGE Dystrybucja a samorządami

PGE Dystrybucja coraz więcej projektów inwestycyjnych łączy z remontami i modernizacjami przeprowadzanymi przez samorządy. Przykładem takiej współpracy są inwestycje realizowane przez Spółkę w Rykach i Opolu Lubelskim.

PGE Dystrybucja Oddział Lublin zakończyła prace inwestycyjne związane z przebudową napowietrznej sieci elektroenergetycznej na kablową w centrum Ryk. To kolejna inwestycja lubelskiego Oddziału realizowana przy dobrej współpracy z władzami samorządowymi. W ramach zadania wybudowano ok. 1,5 km nowych, kablowych linii średniego napięcia oraz blisko 2 km kablowych linii niskiego napięcia. Ważnym aspektem prowadzonych prac była wymiana napowietrznej stacji transformatorowej, zlokalizowanej na placu szkoły przy ul. Słowackiego na stację kontenerową. Wymiana stacji transformatorowej w przestrzeni placówki edukacyjnej zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo uczniów przebywających w okolicy. Koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł ponad 620 tys. zł.

 

Innym przykładem dobrej współpracy pomiędzy samorządem, a Spółką jest inwestycja w Opolu Lubelskim, powiązana z realizowanym przez samorząd projektem rewitalizacji centrum miasta. PGE Dystrybucja Oddział Lublin przebudowuje tu sieć napowietrzną niskiego napięcia na kablową. Prace z tym związane rozpoczęły się w drugiej połowie września w centrum Opola Lubelskiego. Projekt o nazwie: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek, ul. Kościelnej, ul. Piekarskiej, ul. M. Getta wraz z poprawą funkcjonowania skweru miejskiego” realizowany jest w ramach rewitalizacji historycznego centrum Opola Lubelskiego. Zgodnie z opracowaną dokumentacją prace obejmują demontaż istniejącej sieci napowietrznej oraz budowę nowej linii kablowej. W ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej wybudowanych zostanie ok. 1,5 km nowych linii. Na kablowe zostanie wymienionych również ok. 80 przyłączy. Inwestycja poprawi warunki dostaw energii elektrycznej do odbiorców dzięki usunięciu miejsc newralgicznych, mogących stać się potencjalnym źródłem awarii, co z kolei mogłoby skutkować wyłączeniem zasilania u odbiorców w centrum Opola Lubelskiego. Jednocześnie usunięcie sieci napowietrznej z centrum miasta korzystnie wpłynie na estetykę rewitalizowanej starówki. Koszt inwestycji wyniesie 590 tys. zł.

 

Dobra współpraca między samorządami, a PGE Dystrybucja pozwala systematycznie planować zadania inwestycyjne i podnosić wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej, a tym samym skracać czas przerw w zasilaniu odbiorców.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site