Dystrybucja i przesył energii elektrycznej w nowym raporcie PTPiREE

Rok 2021 upłynął pod znakiem rekordowego poziomu produkcji oraz zużycia energii elektrycznej w Polsce.  Zużycie energii elektrycznej wyniosło 180,1 TWh, a jej produkcja 179,4 TWh. Miniony rok był także rekordowy pod względem liczby i mocy mikroinstalacji przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych. W ciągu 12 miesięcy przyłączono prawie 400 tys. nowych prosumentów.

W ubiegłym roku polscy operatorzy elektroenergetyczni wydali na inwestycje ponad 7,2 mld zł. Efektem tego jest m.in ponad 2 tys. nowych stacji elektroenergetycznych oraz ponad 7 tys. kilometrów nowych linii, wśród których odnotować należy wzrost udziału linii kablowych w liniach średniego napięcia do poziomu 29 proc.

Powyższe dane oraz wiele innych dotyczących branży można znaleźć w raporcie „Energetyka  Dystrybucja Przesył”, wydanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej we współpracy ze stowarzyszonymi w nim spółkami. W tegorocznym wydaniu prezentowane dane, wskaźniki i wykresy składają się na kompleksowy obraz podsektora przesyłu i dystrybucji energii w Polsce. Polecamy najnowsze wydanie wszystkim zainteresowanym polską energetyką i gospodarką.

W raporcie możemy zapoznać się także z wypowiedziami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Roberta Zasiny.

W raporcie m.in.:

 • Kolejny rekordowy rok pod względem liczby przyłączonych mikroinstalacji
 • Rok 2021 w liczbach
 • Prezentacja spółek:
  • PSE
  • Enea Operator
  • Energa-Operator
  • PGE Dystrybucja
  • Stoen Operator
  • TAURON Dystrybucja
 • Z perspektywy PTPiREE

 

Raport dostępny jest na stronie: http://raport.ptpiree.pl/ .

dystrybucja_site pgedystrybucja_site