ENERGETICS - miejsce wymiany doświadczeń

3 dni intensywnych spotkań z przedstawicielami branży energetycznej - tak można podsumować tegoroczne Targi ENERGETICS w Lublinie.

PGE Dystrybucja kolejny rok z rzędu jest głównym partnerem energetycznego wydarzenia. Ponownie stoisko spółki pn. „Strefa PGE Dystrybucja dla Wykonawców" stało się miejscem bezpośrednich spotkań z potencjalnymi i obecnymi partnerami biznesowymi.  Specjaliści z naszej Spółki, odpowiedzialni za obszar inwestycji czy przyłączeniowy, odpowiadali na kluczowe pytania odwiedzających lubelskie Targi. 

 

targi-1.jpg

Pierwszy dzień Targów to przede wszystkim specjalistyczne panele. Inaugurujący, organizowany przez Agencję Rynku Energii, dotyczył rozwoju sieci dystrybucyjnych, jako jednego z warunków rozwoju OZE. Podczas dyskusji poruszono kwestie zwązane z Kartą Efektywności Energetycznej, czy omawiano jakie działania regulacyjne i rynkowe zwiększą skalę inwestycji. Jednym z prelegentów tego panelu był Grzegorz Dolecki, wiceprezes ds. Operatora. Podkreślał on, że niemożliwy jest rozwój sieci bez znacznych nakładów inwestycyjnych. "PGE Dystrybucja realizuje szereg inwestycji na sieciach wszystkich napięć, by zapewnić bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej. Nieustannie poszukujemy efektywnych i bezpiecznych rozwiązań przy modernizacji swojej infrastruktury. Nasze zadania inwestycyjne muszą być przemyślane, tak by stanowiły odpowiedź na lokalne potrzeby"- powiedział wiceprezes Dolecki. Prelegenci omówili magazynowanie energii, a w szczególności technologie i rozwiązania dla sektora OSD i OZE. "Konieczne jest odpowiedzialne korzystanie z sieci dystrybucyjnych przez prosumentów - zgodnie z zapisami ustawy i regulacjami" - dodał wiceprezes Grzegorz Dolecki.

Natomiast podczas drugiego panelu omówiono temat modelowania sieci dystrybucyjnej pod kątem zwiększenia możliwości przyłączania źródeł OZE. Udział w nim wzięli im.in. Jan Frania, wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej oraz Waldemar Kuśmierz, dyrektor Departamentu Rozwoju i Modelowania Siecią. W swoim wystąpieniu wiceprezes Frania podkreślał, że zrównoważona praca sieci jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania całego systemu. "PGE Dystrybucja dostrzega potencjał wykorzystania energii produkowanej przez OZE, jednak musimy odnaleźć rozwiązanie korzystne także dla naszych sieci" - zaznaczył wiceprezes Jan Frania.

 

Pierwszy dzień targów to niewątpliwe sukces stoiska i Strefy dla Wykonawców PGE Dystrybucja, cieszących się dużą atencją wśród odwiedzających Targi. Wszyscy zainteresowani mieli w jego trakcie okazję porozmawiać z przedstawicielami Oddziałów: Białystok, Łódź i Warszawa. Spółka zorganizowała również strefę pokazów PGE Dystrybucja, gdzie dwa razy dziennie prezentowane są prace w technologii prac pod napięciem (PPN). Strefa pokazów cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza wśród młodzieży ze szkół branżowych.

targi-strefa-3.png

 

Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali pokazy prac PPN oraz uczestniczyli w grze targowej pn. „Co wiesz o energetyce?”. Grę zorganizowała Bożena Matuszczak-Królak z Biura Rozwoju, Szkoleń i Doradztwa HR spółki. W ramach gry uczniowie odwiedzali pięć rozlokowanych na terenie Tragów stacji odpowiadając na pytania i energetyczne zagadki. "Taka gra terenowa to znakomity pomysł na wzbudzenie zainteresowania uczniów, pobudzenie ich do aktywnego poszukiwania informacji branżowych oraz uatrakcyjnienie wizyty na targach" – powiedział nauczyciel przedmiotu z Zespołu Szkół w Miętnem k. Garwolina, którego wychowankowie zdobyli najwięcej punktów podczas rywalizacji. Wszyscy uczestnicy gry otrzymali od organizatorów drobne upominki, a 4-osobowy zwycięski zespół – nagrody specjalne.

 

targi-2023bozenka.png

Uroczysta kolacja była okazją do wręczenia nagród za produkty targowe i stoiska. Stoisko PGE Dystrybucja zostało wyróżnione nagrodą targową - za najlepszą formą promocji targowej.

targi-2.jpg

Oddział Skarżysko-Kamienna został natomiast uhonorowany listem gratulacyjnym z okazji 95-lecia swojej działalności. 

 

Partnerstwo, rozwój i odpowiedzialności stanowią filary działalności biznesowej w PGE Dystrybucja. Wartości te są drogowskazem do obowiązującego w Spółce Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych, który wyznacza zasady współpracy z kontrahentami. Kodeks reguluje wymagania w zakresie przestrzegania prawa, w tym poszanowania praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska oraz uczciwości w prowadzonej działalności biznesowej. Priorytetem dla PGD Dystrybucji jest przejrzystość relacji biznesowych, budowanie współpracy opartej na partnerstwie, szacunku i zaufaniu. W trosce o zachowanie najwyższych standardów prowadzenia działalności, Spółka współpracuje z partnerami biznesowymi, którzy przestrzegają prawa, podzielają zasady zawarte w Kodeksie i stosują je w codziennej praktyce biznesowej. Z tego względu prosimy wszystkich Partnerów Biznesowych o zapoznanie się z tym ważnym dokumentem, który jest dostępny na stronie internetowej w ramach procesu zakupowego w zakładce przetargi.  Link:https://pgedystrybucja.pl/przetargi 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site