Energetycy modernizują linie SN na terenie lubelskiego oddziału PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja realizuje program modernizacji i rozwoju sieci w celu spełnienia założeń Strategii Grupy PGE, oczekiwań odbiorców oraz celów wyznaczonych przez Urząd Regulacji Energetyki i Politykę Energetyczną Polski do roku 2040.  Lubelski oddział spółki podejmuje ambitne działania związane z modernizacją i przebudową sieci elektroenergetycznych średniego napięcia (SN) dla zwiększenia jakości świadczonych usług.

W lubelskim oddziale PGE Dystrybucja wykonywanych jest aktualnie 47 zadań z zakresu kablowania sieci SN. Obejmują one wykonanie łącznie ok. 165 km podziemnych linii kablowych. Wartość prowadzonych inwestycji szacowana jest na 78 mln zł. Do największych realizacji zalicza się wyprowadzenie mocy z głównego punktu zasilającego (GPZ) Chruślina w gminie Urzędów, gdzie w pierwszym etapie skablowanych zostanie ponad 30 km linii SN. Środki zabezpieczone na budowę linii przekraczają 10 mln zł. Zaawansowane prace prowadzone są również w GPZ Radzyń Podlaski na terenie miejscowości Zabiele i Paszki, gdzie powstaje 9,5 km linii, a także w Zawieprzycach – 7,5 km i w Turce ok. 5 km.

 

maszyna-do-kablowania-1.jpg

- Nasze aktualne działania w dużej mierze skupiają się na wypełnianiu założeń Programu kablowania, zakładającego przebudowę napowietrznych linii średniego napięcia z napowietrznych na podziemne linie kablowe, które charakteryzują się znacznie mniejszą awaryjnością oraz odpornością na niesprzyjające warunki atmosferyczne – mówi Dariusz Dudek, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Lublin.  - Wymiana linii na kablowe zwiększa również możliwości przyłączeniowe dla nowych odbiorców i producentów zielonej energii – dodaje.

 

W bieżącym roku zaplanowano ponadto rozpoczęcie budowy bądź modernizacji 27 obiektów wchodzących w infrastrukturę SN. Łączna długość wybudowanych linii kablowych, która zostanie położona wyniesie ponad 97 km. Na ten cel oddział przeznaczy ok. 55 mln zł. Najdłuższym odcinkiem położonym w ramach tegorocznych planów będzie przebudowa linii Opole-Zagłoba na terenie gminy Łaziska. Długość tej magistrali sięgnie 23 km, a szacowany koszt realizacji przekroczy 8 mln zł. Prace w gminach Czołna, Firlej, Jabłoń, Czemierniki oraz Borki realizowane będą przez pracowników PGE Dystrybucja, przy użyciu specjalnie zakupionej do układania kabli pod ziemią maszyny do kablowania.

W związku z występującymi na rynku problemami z dostępem do materiałów energetycznych PGE Dystrybucja zapełniła w minionym roku swoje magazyny kablami niezbędnymi do realizacji ambitnych przedsięwzięć. Dzięki temu wyłaniani w przetargach wykonawcy nie muszą obawiać się o trudności w pozyskaniu materiałów, których dostawa jest zapewniona ze strony inwestora.

 

maszyna-do-kablowania-2.jpg

Inwestycje z zakresu kablowania linii SN dofinansowane są ze środków z rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach projektu „Dystrybucja Przyszłości” obejmującego modernizację i rozwój sieci, spełniając tym samym założenia strategii Grupy PGE wpisane w Politykę Energetyczną Polski.

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site