Energetycy w walce z koronawirusem

Spółka PGE Dystrybucja od początku trwania epidemii koronowairusa nie pozostaje obojętna. Aktywnie wspiera walkę z pandemią, dotując instytucje pozostające na pierwszej linii walki – palcówki medyczne oraz inne inicjatywy na kwotę ponad ćwierć miliona złotych.

W ostatnich dniach PGE Dystrybucja przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi w Zamościu  45 tys. zł na zakup kontenera przeznaczonego do pobierania wymazów w kierunku obecności wirusa SARS-COV 2. W ten sposób spółka wspiera służbę zdrowia w walce z pandemią koronawirusa. Podobnej wysokości środki trafiły również do Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu z przeznaczeniem na zakup urządzeń dekontaminacyjnych wraz z zapasem biobójczego środka chemicznego. Znaczne środki finansowe, wspierające służbę zdrowia w walce z koronawirusem trafiły niedawno do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, gdzie zostały przeznaczone na dofinansowanie  zakupu urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń wraz ze  środkami  dezynfekującymi. Ponadto dofinansowaliśmy zakup karetki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie.

 

Spółka wspiera działania placówek zdrowia nie tylko na Lubelszczyźnie, gdzie mieści się siedziba spółki, dostarczającej energię elektryczną ponad 5 mln odbiorców. Znaczne środki kierowane są do licznych ośrodków medycznych na terenie działania spółki. Wsparcie finansowe otrzymał m.in. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, a także Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku oraz Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

resized_20201215_121404.jpeg

Na zdjęciu mgr Andrzej Szewczuk Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Szpital Wojewódzki w Zamościu

W listopadzie PGE Dystrybucja zamontowała na terenie Targów Lublin mobilną stację transformatorową dla powstającego tam szpitala tymczasowego. W ten sposób zwiększyła bezpieczeństwo stabilnej pracy urządzeń przeznaczonych dla pacjentów najciężej dotkniętych chorobą.

 

- PGE Dystrybucja wspiera też pośrednio walkę z koronawirusem. Wiosną przekazaliśmy środki finansowe dla Pogotowia Harcerek i Harcerzy, angażując się w ten sposób w pomoc seniorom, prowadzoną przez ZHR – mówi Marcin Kowalczyk, prezes zarządu PGE Dystrybucja. - Pracownicy spółki, w ramach wolontariatu pracowniczego,  również pomagają najstarszym, wspierali także infolinię  NFZ oraz szyli maseczki dla Pogotowia Ratowniczego oraz DPSów na terenie Łodzi.

 

Warto wspomnieć, że w tych trudnych warunkach pracownicy PGE Dystrybucja każdego dnia wypełniają swą misję, zapewniając stabilne dostawy energii elektrycznej do szpitali, instytucji, firm

i gospodarstw domowych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site