Energetyczna statuetka dla Gminy Komarówka

Na uroczystej gali, podczas pierwszego dnia Targów Energetics wręczono nagrody tegorocznym laureatom konkursu „Samorząd przyjazny energii”. Na obszarze działania PGE Dystrybucja ten zaszczytny tytuł przypadł Gminie Komarówka Podlaska.

Organizatorem konkursu „Samorząd przyjazny energii” jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Inicjatywa została objęta patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Konkurs skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego z terenu całej Polski.

Celem akcji jest wyłonienie samorządów, które są najbardziej aktywne w obszarach związanych z branżą energetyczną. Przy wyłanianiu zwycięzców brane pod uwagę były realne działania ukierunkowane na walkę ze smogiem, wsparcie rozwoju elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii (OZE).

 

komarowka-1.jpg

Istotnym kryterium było również wspieranie operatorów systemów dystrybucyjnych funkcjonujących na terenie danego samorządu poprzez aktywność w obszarze inwestycji energetycznych. Taka współpraca podnosi niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do mieszkańców.

 - Z punktu widzenia operatora systemu dystrybucyjnego współpraca z samorządami jest bardzo ważna  W naszej wspólnej gestii leży bezpieczeństwo i komfort mieszkańców miast i wsi – powiedział prezes zarządu PGE Dystrybucja, Jarosław Kwasek. – Musimy wzajemnie na sobie polegać. Inwestycje spółki często są konsultowane z przedstawicielami samorządów tak, by wspierały one rozwój gmin i odpowiadały na lokalne potrzeby. PGE Dystrybucja docenia podejmowany przez gminy wysiłek, który owocuje coraz większą świadomością mieszkańców w zakresie energetyki, odnawialnych źródeł energii czy bezpieczeństwa energetycznego.

 

komarowka-2.jpg

Statuetkę „Samorząd przyjazny energii” oraz grant inwestycyjny z rąk prezesa zarządu PGE Dystrybucja odebrał wójt Komarówki Podlaskiej Ireneusz Demianiuk – gminy leżącej na obszarach działania spółki. Jury konkursowe doceniło aktywność władz miejscowości na wielu płaszczyznach związanych z branżą energetyczną. Samorząd został nagrodzony za realizację projektów mających na celu poprawę jakości środowiska naturalnego. Wśród licznych działań, samorząd Gminy przedstawił realizację zadań związanych z elektromobilnością, instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE) czy montażem kotłów na biomasę i pellet.

 

komarowka-3.jpg

Władze Komarówki nie zapominają także o mieszkańcach swojej gminy – od lat modernizowane są słupy i lampy oświetleniowe, które podnoszą poziom bezpieczeństwa na drogach publicznych i skwerach gminnych. Jury uznało także zasługi Gminy Komarówka Podlaska w zakresie szerzenia edukacji proekologicznej.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site