Energetyczne wsparcie dla Ukrainy

PGE Dystrybucja za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przekazała ukraińskim przedsiębiorstwom elektroenergetycznym elementy infrastruktury sieciowej, które są niezbędne do zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz odtworzenia zniszczonych sieci dystrybucyjnych.

- Zachowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej jest niezmiernie ważne nie tylko dla funkcjonowania ukraińskiego społeczeństwa, ale także dla przeprowadzania operacji wojskowych. To dlatego spółka wspiera ukraińskich energetyków przy odbudowie obiektów oraz przywracaniu energii elektrycznej obywatelom – powiedział Jarosław Kwasek prezes zarządu PGE Dystrybucja.

 

1-zdjecie.jpg

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w wyniku ataku rakietowego Rosji na infrastrukturę energetyczną, awarii uległ cały system energetyczny Ukrainy. Zniszczona, bądź uszkodzona została większość elektrowni i elektrociepłowni, a ludność cywilną pozbawiono dostępu do środków łączności, źródła ciepła, światła oraz dostaw wody.

 

Apele o pomoc przy usuwaniu skutków zniszczeń obiektów elektroenergetycznych dotarły do Polski. PGE Dystrybucja, jako największy Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w kraju, zaangażowała się w pomoc swoim odpowiednikom za wschodnią granicą.

 

2-zdjecie.jpg

To kolejne wsparcie ukraińskich energetyków przez spółkę. W pierwszych miesiącach konfliktu na terytorium wschodniego sąsiada przekazane zostały agregaty prądotwórcze o mocy 400 kVA, kable średniego napięcia (SN) z bębnami oraz inne elementy sieci dystrybucyjnych. Urządzenia te przeznaczone były do realizacji pilnych napraw linii energetycznych oraz obiektów elektroenergetycznych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site