Energetyczne wzmocnienie w Łochowie

Większe możliwości przyłączania nowych Odbiorców, zmniejszenie czasu i ilości przerw w zasilaniu, podniesienie parametrów dostarczanej energii - zmodernizowana sieć SN w Łochowie i okolicach znacząco zwiększa jakość i niezawodność dostaw dla Klientów.

W ramach prowadzonych w Łochowie oraz na terenach wokół miasta prac PGE Dystrybucja Oddział Warszawa modernizuje trzy ciągi zasilania średniego napięcia (SN)– jedną linię miejską oraz dwie przebiegające na terenach przyległych. Istniejące linie napowietrzne, posadowione kilkadziesiąt lat wcześniej, są już wyeksploatowane, a rozwój miasta – budownictwo mieszkaniowe oraz wzrastająca rokrocznie gama usług i przemysłu (m.in. zespół hotelowo rekreacyjny Pałac Łochów, piekarnia ROBSON) - spowodowały wzrost obciążenia sieci. Dodatkowo, linie terenowe długimi odcinkami biegną przez lasy oraz występujące na tych obszarach tereny bagienne. Oznacza to, że w przypadku awarii jej zlokalizowanie i usunięcie trwa dłużej niż zwykle, co przekłada się negatywnie na pewność zasilania oraz powoduje podwyższenie wskaźników sieciowych.

 

lochow-1.jpg

Realizowana kosztem ok. 8 mln zł modernizacja pozwoli na przebudowę niemal 12 km napowietrznych linii SN na kablowe, poprowadzone pod ziemią,  odporne na wpływ warunków atmosferycznych. Dotychczasowe napowietrzne stacje transformatorowe są zastępowane urządzeniami kontenerowymi, dzięki czemu uzyskano znaczne ułatwienie obsługi i konserwacji, a także zwiększono poziom bezpieczeństwa w ich użytkowaniu. Nowoczesne linie kablowe pozwolą na przesył większych wolumenów energii, a także na obsługę mocy wprowadzanych z coraz częściej przyłączanych źródeł odnawialnych (fotowoltaika).

 

lochow-2.jpg

Warto zaznaczyć, że linie kablowe powiązano z istniejącymi ciągami zasilania tak, aby w przypadku awarii możliwe było ominięcie uszkodzonych odcinkówi utrzymanie zasilania drugostronnego, a jednocześnie ograniczenie do minimum ilości odbiorców pozbawionych dostaw energii oraz skrócenie przerwy w dostawie prądu. Modernizowane linie zostały przygotowane do zdalnego sterowania, realizowanego za pomocą światłowodu. Dzięki wyposażeniu w moduły sterujące, zarządzanie siecią energetyczną będzie znacznie ułatwione, a w konsekwencji przełoży się na wyższy poziom pewności i bezpieczeństwa dostaw.

 

Modernizacja jest częścią prowadzonego w PGE Dystrybucja programu „PK30” (Program Kablowania 30%), w ramach którego odsetek linii kablowych w sieciach SN ma wzrosnąć do 30%.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site