Grzegorz Dolecki w Zarządzie EU DSO

08 czerwca br. Grzegorz Dolecki, wiceprezes zarządu ds. Operatora PGE Dystrybucja, został oficjalnie powołany do Zarządu EU DSO, jako jeden z 27 dyrektorów reprezentujących ponad 800 Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) funkcjonujących w Europie. 

 

_mg_2598.jpg

Grzegorz Dolecki został wybrany głosami polskich OSD: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Energa Operator oraz Enea Operator. Będzie reprezentował operatorów posiadających ponad 1 mln przyłączonych odbiorców. 

Rozporządzenie UE 2019/943, w sprawie energii elektrycznej zapoczątkowało proces utworzenia EU DSO jako nowego organu reprezentującego interesy OSD na poziomie europejskim. 

Do głównych zadań EU DSO będzie należało m.in:

·         udział w opracowywaniu kodeksów sieci istotnych dla eksploatacji i planowania sieci dystrybucyjnych.

·         ułatwianie elastyczności i odpowiedzi odbioru oraz dostępu użytkowników sieci do rynku,

·         promowanie eksploatacji i planowania sieci dystrybucyjnych w koordynacji z eksploatacją i planowaniem sieci przesyłowych,

·         ułatwianie integracji odnawialnych źródeł energii, wytwarzania rozproszonego i innych zasobów trwale obecnych w sieci dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie energii, 

·         wkład w cyfryzację systemów dystrybucyjnych, w tym wprowadzenie inteligentnych sieci i inteligentnych systemów pomiarowych,

·         wspieranie rozwoju zarządzania danymi, bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych we współpracy z odpowiednimi organami i podmiotami objętymi regulacją;

 

Ponadto utworzenie EU DSO jest krokiem w kierunku stworzenia umocowanej europejskim prawem, organizacji będącej równoprawnym partnerem do rozmów i współpracy z istniejącą dla europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych organizacją ENTSO-E. 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site