II Energetyczne Forum Samorządowe w Rzeszowie

24 września br. w Rzeszowie odbyło się II Forum energetyczne kierowane do samorządowców z terenu działania PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów – starostów, wójtów, prezydentów i burmistrzów miast. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz województwa podkarpackiego: Ewa Leniart - wojewoda Podkarpacki i Waldemar Szumny – pełnomocnik marszałka woj. podkarpackiego. Podczas Forum przedstawiono zamierzenia inwestycyjne na terenie gmin i powiatów z terenu działania PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów oraz opinie i uwagi samorządowców.

Inwestycje zaplanowane przez PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów na najbliższe lata będą polegały przede wszystkim na budowie i modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia, w tym kablowania linii średniego napięcia, linii 110 kV, Głównych Punktów Zasilania oraz przyłączaniu nowych odbiorców. W 2022 r. na inwestycje w Oddziale przeznaczono rekordową kwotę 309 mln zł.

 

h90a9634.jpg

Realizujemy takie inwestycje, które pozwolą skrócić okresy przerw w dostawach energii dla odbiorców, ograniczyć straty przesyłowe, a w przyszłości zwiększyć przesył mocy. Ich celem jest również podniesienie sprawności technicznej obsługi klientów, automatyzacja sieci oraz zwiększenie przepustowość linii związanych z przyłączaniem nowych odbiorców do sieci - powiedział Grzegorz Pietrusza - Dyrektor Generalny oddziału Rzeszów.

 

h90a9928.jpg

Dużo uwagi podczas Drugiego Forum Samorządowego w Rzeszowie poświęcono problematyce związanej  z oświetleniem ulicznym, fotowoltaiką i magazynami energii. Wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja Jan Frania wielokrotnie podczas spotkania podkreślał, że Spółce zależy, by uporządkować z samorządami sprawy własnościowe oświetlenia ulicznego. Chcemy wypracować przejrzyste zasady współpracy z firmami zewnętrznymi, które zajmują się konserwacją oświetlenia – podkreślał Jan Frania. Dodał, że w obliczu dynamicznych zmian w branży elektroenergetycznej nowym wyzwaniem i szansą dla gmin będzie możliwość inwestowania w magazyny energii na terenie gmin.

 

h90a9506.jpg

Uczestnicy II Podkarpackiego Forum Energetycznego wskazali na istotną rolę samorządów lokalnych w procesie przygotowania inwestycji, przede wszystkim pozyskiwania decyzji administracyjnych pozwalających na ich realizację. Podkreślali, że inwestycje w sieć dystrybucyjną oraz współpraca przy planowaniu i  rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej, poprawiającej stabilność dostaw prądu, przynoszą wymierne korzyści inwestorom, samorządom lokalnym, a przede wszystkim mieszkańcom regionu podkarpackiego. Pewność i niezawodność zasilania to także najważniejsze cele nowego modelu regulacji dużych dystrybutorów energii.

Podczas spotkania poruszono także tematykę współpracy z gminami przy realizacji prac eksploatacyjnych na terenie gmin, przyłączaniu do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji OZE oraz procedury postepowania w przypadku wystąpienia masowych awarii sieciowych.

 

h90a9612.jpg

Ważnym momentem spotkania w Rzeszowie było wręczenie przez wojewodę Podkarpacką Ewę Leniart odznaczeń państwowych i resortowych dla najbardziej zasłużonych pracowników rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja.

 

h90a9541.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site