III Energetyczne Forum Samorządowe w Rzeszowie

Rzeszowski oddział PGE Dystrybucja już po raz trzeci zaprosił lokalnych samorządowców do rozmów o najważniejszych działaniach i planowanych inwestycjach. III Energetyczne Forum Samorządowe odbyło się 28 września w Rzeszowie i było okazją m.in. do wymiany pomysłów, planów inwestycyjnych czy potrzeb dotykających zarówno samorządowców, jak i energetyków.

Inwestycje zaplanowane przez PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów na najbliższe lata będą polegały przede wszystkim na budowie i modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia, w tym kablowania linii – likwidowania linii napowietrznych i umieszczanie ich pod ziemią, modernizacji Głównych Punktów Zasilania oraz przyłączaniu nowych odbiorców.

PGE Dystrybucja, jako największy w Polsce operator systemu dystrybucyjnego, podejmuje szereg działań, które wspierają rozwój regionu. W rzeszowskim oddziale realizujemy inwestycje które pozwolą ograniczyć ilość awarii wywołanych chociażby niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w dostawach energii elektrycznej dla odbiorców, ograniczyć straty przesyłowe, a w przyszłości zwiększyć przesył mocy. Naszym celem jest również podniesienie sprawności technicznej obsługi klientów, automatyzacja sieci oraz zwiększenie przepustowość linii związanych z przyłączaniem nowych odbiorców - powiedział Grzegorz Pietrusza, dyrektor generalny oddziału Rzeszów.

 

5k4a9785.jpg

Jednym z najważniejszych tematów poruszonych podczas Forum była transformacja energetyczna. W obliczu dynamicznych zmian w branży elektroenergetycznej nowym wyzwaniem i szansą dla gmin będzie możliwość inwestowania w magazyny energii. Z kolei jednym z większych zadań realizowanych przez PGE Dystrybucja jest program instalacji Liczników zdalnego odczytu u wszystkich klientów spółki do końca 2030 r.

Dzięki tym urządzeniom Klienci PGE Dystrybucja zyskują możliwość bieżącej obserwacji zużycia i efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej, a tym samym ograniczenie ponoszonych kosztów - powiedział Jan Frania, wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja ds. Infrastruktury Sieciowej. - Zasadnicza zmiana w zarządzaniu siecią dystrybucyjną będzie polegała na wprowadzeniu mechanizmu obszarowego (lokalnego) bilansowania systemu elektroenergetycznego, jako elementu umożliwiającego efektywne zarządzanie systemem energetycznym opartym w dużej części na rozproszonym i zmiennym wytwarzaniu, gdzie jednokierunkowy przepływ energii elektrycznej przechodzi w przepływ dwukierunkowy – dodał prezes Frania.

 

Uczestnicy III Podkarpackiego Forum Energetycznego wskazali na istotną rolę samorządów lokalnych w procesie przygotowania inwestycji, przede wszystkim pozyskiwania decyzji administracyjnych pozwalających na ich realizację. Podkreślali, że inwestycje w sieć dystrybucyjną oraz współpraca przy planowaniu i  rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej, poprawiającej stabilność dostaw prądu, przynoszą wymierne korzyści inwestorom, samorządom lokalnym, a przede wszystkim mieszkańcom regionu podkarpackiego.

Podczas spotkania poruszono także tematykę współpracy z gminami przy realizacji prac eksploatacyjnych na terenie gmin, przyłączaniu do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji OZE oraz procedury postepowania w przypadku wystąpienia masowych awarii sieciowych.

Kulminacyjnym wydarzeniem  Forum było uroczyste nadanie odznaczeń dla najbardziej zasłużonych pracowników rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja. Uhonorowania dokonała wojewoda podkarpacka Ewa Lenart. Przyznawanie odznaczeń dla wyróżniających się pracowników jest coroczną tradycją spółki. Przyznawane są one przez kapitułę, która bierze  pod uwagę zarówno staż pracy w Spółce, zaangażowanie, jak i wkład pracowników w jej rozwój.

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site