Informacja o zakończeniu procesu konsultacji załącznika nr 6 do IRiESD

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 01.02.2023r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 28.02.2023r. proces konsultacji Załącznika nr 6 do IRiESD.

Załącznik nr 6 do IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone poniżej (pliki do pobrania, format PDF).

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2022 Załącznik nr 6 IRiESD z raportem z procesu konsultacji.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site