Inwestycja w Wieluniu przyjazna środowisku

Dobiega końca pierwszy etap ważnej inwestycji na terenie działania PGE Dystrybucja Oddział Łódź - „Modernizacja stacji 110/15kV Wieluń w celu zapewnienia możliwości przyłączenia OZE”.

Przebudowa stacji transformatorowej 110/15 kV Wieluń umożliwi rozwój energetyki odnawialnej, zwiększając możliwości przyłączeniowe OZE do sieci dystrybucyjnej. Inwestycja już na etapie projektowym zakładała realizację przedsięwzięcia z jak najmniejszym wpływem na środowisko naturalne i wybór takiego wariantu, który pozwoli na zmniejszenie strat energii elektrycznej przy rozdziale i transformacji energii. Zmodernizowana infrastruktura będzie nowoczesna, spełniająca wymogi ochrony środowiska i obowiązujące normy.

- Realizacja inwestycji zwiększy możliwości przyłączenia OZE do sieci, co jest istotne z punktu widzenia planowanych  ograniczeń  produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych – mówi Andrzej Piętka, dyrektor generalny łódzkiego oddziału PGE Dystrybucja. - W konsekwencji emisja zanieczyszczeń (w tym CO2) do atmosfery, a więc zasięg oddziaływania projektu obejmie cały kraj, nie tylko powiat wieluński.

 

wielun-obraz-2.jpg

Inteligentna stacja

 

Główny Punkt Zasilania (GPZ) Wieluń to jedyna stacja 110/15 kV na terenie Wielunia i równocześnie węzłowy punkt sieci 110 kV , który łączy 4 linie 110 kV: Trębaczew - Wieluń, Złoczew - Wieluń, Janinów - Wieluń, Wieluń - Wieruszów. Dwie ostatnie są powiązane z sieciami sąsiadujących Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD): linia 110 kV Wieluń – Wieruszów jest powiązana z siecią Energa Operator, natomiast linia Janinów - Wieluń, jest linią wymiany z Tauron Dystrybucja S.A.

Modernizacja obiektu obejmie przebudowę rozdzielni 110 kV z układu H7 na układ z dwoma systemami szyn zbiorczych. Zwiększy to znacznie elastyczność i niezawodność jej pracy, dzięki możliwości przepinania linii zasilających i transformatorów pomiędzy dwoma systemami. Ponadto zostanie wybudowany nowy budynek stacji o powierzchni 506 m2, w którym znajdzie się nowa 44-polowa  rozdzielnia 15 kV. Pracujące, wysłużone i o zbyt małej mocy w stosunku do potrzeb transformatory 25 MVA zostaną wymienione na całkowicie nowe jednostki 40 MVA o znacznie mniejszych stratach, wyposażone w nowoczesne układy automatycznej regulacji napięcia, których nieomal wszystkie parametry pracy będą zdalnie monitorowane. Stacja będzie bezobsługowa, sterowana z poziomu obszarowej bądź oddziałowej dyspozycji mocy.

Zastosowanie tych nowoczesnych, ekologicznych i wydajnych urządzeń zwiększy możliwości przyłączenia nowych odbiorców, ale też zagwarantuje ochronę środowiska.

W sąsiedztwie stacji transformatorowej umieszczona zostanie dwustanowiskowa ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2021 roku. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach działania: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, oś priorytetowa I: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, a jej wartość wyniesie ponad 23,5 mln złotych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site