Inwestycja z myślą o OZE

W połowie maja zakończony został kolejny etap przebudowy ciągu linii Błaszki-Wróblew-Jawor-Sieradz, której łączna długość to ponad 38 km.

Ukończony etap obejmował przebudowę odcinka linii Wróblew-Jawor o długości 9 km. Wcześniej, w roku 2020, przebudowany został odcinek linii Jawor-Sieradz (3 km). Przebudowa linii relacji Błaszki-Wróblew o długości 9,5 km planowana jest na jesień tego roku. Konieczność przebudowy linii wynikała z długoletniej eksploatacji linii, która spowodowała naturalne zużycie poszczególnych jej elementów oraz zwiększenia możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii (OZE).

 

Przebudowywany ciąg liniowy Wróblew-Jawor stanowi istotny element sieci dystrybucyjnej na terenie powiatu sieradzkiego. Już przyłączono do niego farmę wiatrową Wróblew o mocy wytwórczej 38 MW, a w planie jest jeszcze przyłączenie farmy wiatrowej Wójcice o mocy 25,3 MW. Inwestycja, której realizacja rozpoczęła się w 2019 roku, a zakończenie zaplanowano na jesień, znacząco poprawi możliwości przyłączenia nowych odbiorców, w tym innych nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii.

Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia możliwości przesyłowych sieci elektroenergetycznych, zmniejszenia strat energii oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej w tym regionie. Zwiększy także bezpieczeństwo energetyczne obszaru poprzez zróżnicowanie nośników energii oraz możliwość szybszego rozwoju energetyki odnawialnej. Ponadto poprawi jakość przesyłanej energii oraz spowoduje wzrost ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w ogólnym wolumenie energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Działania te wpisują się w Strategię Grupy PGE, która opiera się na inwestycjach w nisko i zeroemisyjne źródła energii i oraz infrastrukturę sieciową. Łączna wartość inwestycji to ponad 18 mln zł brutto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site