Inwestycje PGE Dystrybucja wokół Białegostoku – przebudowa węzła Porosły

PGE Dystrybucja Oddział Białystok realizuje inwestycje w obrębie węzła drogowego S8 na wjeździe do Białegostoku. Prace wiążą się z budową nowych wyjść kablowych z Rozdzielczego Punktu Zasilania (RPZ) 6 Białystok, które zasilają miejscowości wokół Białegostoku. W ramach inwestycji zostaną przebudowane dwie stacje SN/nN, a cztery wybudowane na nowo. Powstanie także 6 linii kablowych SN o długości 9,6 km. Całkowity koszt inwestycji to 4,25 mln zł.

To zadanie inwestycyjne rozpoczęto w 2019 roku. Obejmuje ono szeroki zakres budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej. Częściowo inwestycja została już zakończona, a pozostałe jej etapy są w trakcie sprawdzania i odbiorów. Planowane zakończenie inwestycji, a tym samym oddanie do użytkowania wraz z uruchomieniem docelowego nowego zasilania w energię elektryczną okolic Białegostoku, planowane jest w połowie 2021 r.

Powyższe inwestycje mają charakter rozwojowy i modernizacyjny. Budowa nowych sieci kablowych SN i stacji transformatorowych SN/nN znacznie poprawi warunki zasilania licznych miejscowości położonych wokół Białegostoku m.in. takich jak Choroszcz, Porosły, Krupniki, czy Łyski. Inwestycje te umożliwią też przyłączenie nowych odbiorców. Obecnie tereny wokół Białegostoku intensywnie rozwijają się i następuje zwiększone zapotrzebowanie na moc przyłączeniową. Centra handlowe i logistyczne, powstające w okolicach miejscowości Porosły, wymagają wyprowadzenia nowych linii kablowych średniego napięcia. Realizacja inwestycji umożliwi również przyłączenie licznych, nowopowstających instalacji fotowoltaicznych.

 

Modernizacja infrastruktury energetycznej skoordynowana została z realizowaną budową węzła komunikacyjnego Porosły, realizowaną przez samorząd Miasta Białegostoku, Miasta i Gminy Choroszcz, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku oraz Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Inwestycja jest doskonałym przykładem dobrej współpracy pomiędzy samorządami a sektorem energetycznym.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site