IV Łódzkie Forum Energetyczne

Od 5 października na terenie województwa łódzkiego odbywają się Łódzkie Fora Energetyczne, organizowane przez PGE Dystrybucja Oddział Łódź z myślą o samorządowcach. Formuła spotkań z przedstawicielami władz lokalnych: prezydentami miast, burmistrzami, wójtami na stałe wpisała się w harmonogram wydarzeń inicjowanych przez spółkę.

To już czwarte tego typu spotkanie w historii łódzkiego oddziału PGE Dystrybucja. W tym roku, z uwagi na pandemię, konferencja odbywa się w czterech odsłonach: w Łodzi, Bełchatowie, Nieborowie oraz Bronisławowie.

 

dsc04953.jpg

Fot.  Andrzej Piętka, Dyrektor Generalny Oddziału Łódź

Bardzo miło mi powitać Państwa na IV Łódzkim Forum Energetycznym, podczas którego chcemy porozmawiać na tematy ważne zarówno dla energetyki, jak i dla lokalnych włodarzy. Takie spotkania są istotne w kontekście transformacji energetycznej naszego kraju, a także codziennych działań modernizacyjnych czy inwestycyjnych – powiedział Andrzej Piętka, Dyrektor Generalny Oddziału, otwierając spotkanie w Łodzi, gdzie gościem specjalnym był Mariusz Iskierski, wiceprezes spółki PGE Energia Odnawialna.

 

dsc04932.jpg

W wystąpieniach prezentowanych podczas IV Forum Energetycznego omawiane są kwestie związane z najważniejszymi inwestycjami realizowanymi na terenie Oddziału Łódź w latach 2017-2021 i planowanymi do realizacji do roku 2026. Dużo uwagi poświęca się współpracy PGE Dystrybucja i samorządów przy rozbudowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej, podkreślając rolę aktywnego uczestnictwa obu stron w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zarówno energetycy, jak i samorządowcy są zgodni, że współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej przynosi wszystkim wymierne korzyści.

Podczas spotkań poruszana jest także tematyka współpracy z gminami przy realizacji prac eksploatacyjnych na terenie gmin oraz przy przyłączaniu do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji OZE. Omawiane są też procedury postępowania w przypadku wystąpienia masowych awarii sieciowych i rola ścisłej współpraca energetyków z Wojewódzkim i Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego.

 

dsc04921.jpg

 

W konferencjach bierze udział ponad 100 uczestników: burmistrzów, wójtów i starostów z województwa łódzkiego, prezydentów miast, przedstawicieli Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przyjęta formuła spotkań stwarza możliwość dialogu spółki z władzami lokalnymi w zakresie istotnych dla obydwu stron tematów. Doświadczenia ubiegłych lat wskazują, że jest to dobry sposób na budowania pozytywnych, partnerskich relacji pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego a władzami samorządowymi.        

dystrybucja_site pgedystrybucja_site