Kolejna inwestycja PGE Dystrybucja Oddział Warszawa na ukończeniu

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa dostarcza energię elektryczną do ponad miliona klientów na terenie Mazowsza oraz części Podlasia i Lubelszczyzny. Każdego roku wzrasta liczba nowych obiektów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej średnio o ok. 12 tys., zaś liczba Odbiorców zwiększyła się w 2019 roku o ponad 18,5 tysiąca.

Wobec tak dużego zapotrzebowania na usługi związane z dostawą energii elektrycznej Oddział Warszawa sukcesywnie modernizuje i rozbudowuje infrastrukturę elektroenergetyczną. W trakcie realizacji jest kilka kluczowych dla regionu inwestycji związanych z siecią wysokiego napięcia. 

 

Zapewnienie bezprzerwowych dostaw energii elektrycznej jest możliwe tylko przy utrzymaniu odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej. W 2020 roku Oddział Warszawa finalizuje kolejną bardzo ważną inwestycję na wysokim napięciu (110 kV) i tym samym zamyka zaplanowany wiele lat wcześniej pierścień energetyczny obejmujący kolejno miejscowości Ostrołęka, Dylewo, Myszyniec, Łyse i Kolno.

 

mapa_ow.png

Układ pierścieniowy sieci przesyłowo-rozdzielczej 110 kV jest najlepszym sposobem, aby zapewnić niezawodną realizację zadań Operatora. Zamknięty pierścień sieci sprawia, że nawet w przypadku wyłączenia jednej linii, albo uszkodzenia niektórych jej elementów, energię elektryczną można dostarczać inną linią.

W ostatnich latach jednym z ważniejszych zadań inwestycyjnych było zakończenie i oddanie do użytkowania nowego Głównego Punktu Zasilającego na terenie Rejonu Energetycznego Ostrołęka w miejscowości Łyse.

 

W zakres inwestycji weszła budowa nowej stacji 110/15 kV Łyse w układzie H5 wraz z rozdzielnicą SN oraz budowa przęsła zerowego linii Myszyniec - Łyse przy stacji 110/15 kV Myszyniec. Nowy odcinek linii 110 kV o długości 17 km połączył istniejącą stację 110/15 kV w Myszyńcu z nowo wybudowaną stacją 110/15 kV w Łysych. Odcinek linii 110 kV na relacji Myszyniec – Łyse wybudowano w 2017 roku. Teraz powstał kolejny element zaplanowanego pierścienia, czyli nowy odcinek linii 110 kV na relacji Łyse – Kolno o długości ok. 35 km. Linię załączono pod napięcie 15 września. Nowa jednotorowa linia 110 KV łączy stację 110/15 kV Łyse, którą eksploatuje Oddział Warszawa, ze stacją 110/15 kV Kolno, którą eksploatuje Oddział Białystok PGE Dystrybucja.

 

Realizacja ostatniego etapu projektu umożliwiła połączenie linii wysokiego napięcia w pierścień Ostrołęka – Dylewo – Myszyniec – Łyse – Kolno. Inwestycja podniosła poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie powiatów Ostrołęka i Kolno.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site