Kongres Europower: Innowacyjna technologia do ograniczenia skutków awarii sieci energetycznej PGE Dystrybucja

Podczas odbywającej się w Warszawie w dniach 6-7 listopada konferencji EUROPower, konsorcjum firm z PGE Dystrybucją jako  liderem zaprezentowało nowatorski System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii sieci energetycznej SN – SARSA. Partnerami projektu są także Mindmade sp. z o.o. | GRUPA WB  i Apator Elkomtech S.A.

Jednym z poważnych problemów, z jakimi mają do czynienia operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej, są przerwy w dostawach energii elektrycznej będące wynikiem masowych awarii sieci energetycznej spowodowanych przez żywioły. W wyniku działania gwałtownych sił przyrody dochodzi nierzadko do zniszczeń i uszkodzeń sieci energetycznych skutkujących zanikiem zasilania dla dziesiątków tysięcy gospodarstw. Usuwanie skutków tych katastrof potrafi trwać tygodnie.

Długi czas przywracania zasilania na obszarze dotkniętym klęską wynika w pierwszej kolejności z konieczności zlokalizowania miejsc awarii, a następnie dokonania wielu napraw. Dodatkowym utrudnieniem są często nadal utrzymujące się trudne warunki pogodowe. W takich sytuacjach dochodzi również do przeciążenia pracą dyspozytorów, którzy muszą zarządzać działaniami ekip naprawczych. Wszystkie te czynniki znacznie wydłużają czas potrzebny na lokalizację i usunięcie awarii. Rozwiązaniem tych problemów jest zaprezentowany podczas Konferencji EuroPower System SARSA.

 

- Z powodu coraz bardziej restrykcyjnych wymagań związanych z ograniczeniem przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych stoją przed zadaniem usprawnienia działania systemów redukcji skutków awarii w głębi sieci. W ramach realizacji niniejszego projektu uzyskamy możliwość wprowadzenia autonomicznego systemu dla sieci średniego napięcia, którego zadaniem będzie szybka izolacja miejsca, w którym doszło do zwarcia oraz rekonfiguracja sieci tak, aby znacznie skrócić czas przywracania zasilania u odbiorców – powiedział Andrzej Bondyra Wiceprezes PGE Dystrybucji, będącej liderem konsorcjum realizującego projekt SARSA. Wiceprezes jednego z czołowych krajowych operatorów systemu dystrybucyjnych w Polsce zaznacza również, że jest to innowacyjny system dla całego sektora energetycznego: „Jest to innowacyjne rozwiązanie i w związku z powyższym złożyliśmy wniosek o uzyskanie ochrony patentowej. Naszą misją jest bycie najbardziej innowacyjną spółką dystrybucyjną w Polsce, a realizacja tego projektu wpisuje się w tę definicję” – dodał Andrzej Bondyra.

 

Technologiczną podstawą Systemu SARSA jest autonomiczny, tzn. niezależny od zewnętrznych infrastruktur telekomunikacyjnych, system łączności opracowany przez inżynierów Mindmade | GRUPA WB. Pozwala on na bezpośrednią komunikację pomiędzy punktami sieci energetycznej wyposażonymi w urządzenia transmisji danych, które wymieniając się informacjami dokonują błyskawicznej lokalizacji miejsca awarii, co z kolei pozwala na szybkie wypracowanie decyzji oraz odłączenia uszkodzonego fragmentu linii. Dzięki temu, w czasie nie dłuższym niż 21 sekund System SARSA umożliwia automatyczne przywrócenie zasilania na sprawnym odcinku linii energetycznej.

 

„Ideą, która przyświecała twórcom projektu SARSA, było możliwie jak najszybsze autonomiczne zlokalizowanie i zneutralizowanie awarii sieci energetycznej i tym samym jak najszybsze przywrócenie dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych” – powiedział podczas prezentacji systemu na konferencji EUROPower Tomasz Borkowski członek zarządu Mindmade sp. z o.o. | GRUPA WB. 

 

Autonomiczność systemu łączności umożliwia opisane powyżej działanie niezależnie od zniszczeń zewnętrznych systemów łączności spowodowanych przez żywioł. W dalszej fazie system raportuje o wykrytych uszkodzeniach, upraszczając identyfikację lokalizacji i skali awarii oraz wspiera decyzje i działania dyspozytora w celu rekonfiguracji sieci i przywrócenia zasilania na wyłączonym fragmencie linii

 

System SARSA zostanie zainstalowany w ramach programu pilotażowego na linii energetycznej SN 15kV „Boguchwała - Sędziszów”. Powodem wyboru akurat tej linii, jest jej specyfika. Linia energetyczna SN 15kV nie dość, że obsługuje bardzo dużą ilość odbiorców – około 28,5 tysiąca punktów poboru energii i obejmuje bardzo duży obszar terytorialny to przebiega w trudnych warunkach terenowych doświadczanych przez żywioły. Z tego też powodu jest zaliczana do najbardziej awaryjnych linii w regionie.

 

Dzięki zainstalowaniu systemu SARSA na sieciach przesyłowych energii elektrycznej Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego zyskają nie tylko możliwość automatyzacji pracy sieci SN i poprawy wskaźników jakościowych SAIDI i SAIFI, ale także szybkiej i pewnej lokalizacji uszkodzeń sieci i znacznego zwiększenia bezpieczeństwa pracy swoich pracowników.

 

Zaprezentowane rozwiązanie jest efektem realizacji projektu pt. „System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii w głębi sieci energetycznej – SN”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez konsorcjum w składzie  PGE Dystrybucja – lider konsorcjum oraz Mindmade sp. z o.o.,  GRUPA WB  i Apator Elkomtech S.A.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PGE Dystrybucja, Spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE,  dostarcza energię elektryczną do ponad 5,5 mln odbiorców we wschodniej i centralnej Polsce. W latach 2016 – 2019 inwestycje PGE Dystrybucja w infrastrukturę elektroenergetyczną wyniosły ponad 7 miliardów złotych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site