Koronawirus w Polsce - komunikat PGE Dystrybucja

W związku z Ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w trosce o Państwa bezpieczeństwo i komfort wprowadzone zostały czasowe zmiany działania służb PGE Dystrybucja

Informujemy, że do odwołania obsługa klientów PGE Dystrybucja S.A. odbywać się będzie za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej – korespondencję prosimy kierować na adres Rejonu Energetycznego właściwego dla miejsca poboru energii elektrycznej.  Adresy Rejonów Energetycznych - kliknij tutaj 

- poczty elektronicznej - korespondencję prosimy kierować na adres email Rejonu Energetycznego właściwego dla miejsca poboru energii elektrycznej.  Adresy email Rejonów Energetycznych - kliknij tutaj

 - telefonu:  w przypadku spraw pilnych prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikiem Rejonu Energetycznego właściwego dla miejsca poboru energii elektrycznej w celu umówienia spotkania w dogodnym terminie. Adresy Rejonów Energetycznych - kliknij tutaj

Bardzo prosimy o składanie ofert w ramach postępowań przetargowych wyłącznie za pomocą poczty lub kuriera.

Jednocześnie przypominamy, że:

-  składanie wniosków o przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej do sieci PGE Dystrybucja możliwe jest do przeprowadzenia za pomocy strony internetowej Spółki:  https://pgedystrybucja.pl/przylaczenia/przylaczenia-online

- wszelkie sprawy związane z przerwami w dostawach energii elektrycznej należy zgłaszać pod alarmowym numerem telefonu 991 (aglomeracja warszawska:  22 340 41 00)

Przydatne adresy:

- Adresy Punktów Obsług Klienta Dystrybucyjnego: https://pgedystrybucja.pl/kontakt/lista-punktow-obslugi-klienta-dystrybucyjnego-w-pge-dystrybucja-s.a

- Adresy i telefony Rejonów Energetycznych: https://pgedystrybucja.pl/kontakt

- Aktualna lista toczących się w PGE Dystrybucja postępowań przetargowych:  https://pgedystrybucja.pl/przetargi

 

INKASENCI: Decyzją Zarządu Spółki do odwołania wstrzymane zostały rutynowe działania inkasenckie wymagające wizyt naszych Pracowników w domach Klientów, w tym związanych z odczytami wskazań układów pomiarowych. 

 

WYŁĄCZENIA PLANOWE: informujemy, że decyzją Zarządu Spółki prace planowe, związane z koniecznością wyłączania odcinków linii energetycznych i wiążące się z brakiem zasilania dla Odbiorców, zostały wstrzymane do odwołania. 

W przypadku wystąpienia wyłączeń awaryjnych, praca przy ich usuwaniu odbywać się będzie z zachowaniem podwyższonych zasad bezpieczeństwa osobistego pracowników i Klientów.

 

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site