Kozienickie linie elektroenergetyczne schodzą pod ziemię

Blisko 23 km linii napowietrznej średniego napięcia (SN) w gminie Kozienice zostanie zastąpionych liniami kablowymi SN. PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna rozpoczęła realizację zadań inwestycyjnych w Rejonie Energetycznym Kozienice.

Skarżyski oddział spółki rozpoczął w gminie Kozienice realizację zadań związanych z położeniem kabli przesyłowych pod powierzchnię ziemi. Zastąpienie linii napowietrznych liniami kablowymi  podniesie poziom niezawodności dostaw energii elektrycznej do Odbiorców.

 

kozienice-1.jpg

Dbanie o ciągłość i bezpieczeństwo dostaw prądu do Odbiorców stanowi dla PGE Dystrybucja priorytet. Na spółce, jako Operatorze Systemu Dystrybucyjnego, spoczywa obowiązek dbania o infrastrukturę i ciągłej modernizacji swoich obiektów. To dlatego zadania inwestycyjne, jakie stawia przed sobą Spółka, są dostosowane do lokalnych potrzeb.

- Wśród zaplanowanych inwestycji w naszym oddziale znalazły się zadania związane z przebudową linii napowietrznych średniego napięcia na linie kablowe położone pod powierzchnią ziemi również w gminie Kozienice – mówi Wojciech Nita, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna. – Rozpoczynamy na tym terenie siedem zadań, które przyczynią się do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej. Wartość inwestycji to prawie 8,9 mln zł – dodaje.

 

kozienice-2.jpg

Obecne linie napowietrzne znajdowały się na terenach zalesionych i bagnistych, co w czasie niespodziewanych zjawisk atmosferycznych utrudniało usuwanie awarii i wpływało na czas przywracania napięcia do Odbiorców. Część istniejącej sieci energetycznej objętej programem kablowania przebiega przez Ostoję Kozienicką zakwalifikowaną jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Działania spółki są podyktowane również troską o środowisko naturalne – zabezpieczenie kabli i umiejscowienie ich pod powierzchnią ziemi zmniejszy ich podatność na uszkodzenia, a tym samym zminimalizuje potrzebę interwencji w obszarach objętych ochroną.  

Inwestycja została dofinansowana ze środków z rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach projektu „Dystrybucja Przyszłości” obejmującego modernizację i rozwój sieci, spełniając tym samym założenia strategii Grupy PGE wpisanych w Politykę Energetyczną Polski.

 

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site