Linia 110 kV Zamość – Zamość Mokre po kompleksowej modernizacji

Zamojski oddział PGE Dystrybucja zmodernizował linię wysokiego napięcia relacji Zamość – Zamość Mokre. Przebudowa tej ważnej dla regionu zamojskiego linii energetycznej wpłynie na zwiększenie niezawodności dostaw energii dla odbiorców oraz na ograniczenie strat technicznych związanych z dystrybucją energii. Inwestycja zwiększy również możliwości przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii.

Na odcinku 14 kilometrów linii 110 kV Zamość – Zamość Mokre wykonany został demontaż istniejącej, wyeksploatowanej linii z 1958 roku. Na tej samej trasie została odtworzona nowa linia, którą dostosowano do pracy w temperaturze +80°C. Zastosowane nowoczesne rozwiązania wpłyną na zwiększenie obciążalności linii oraz ograniczenie ilości wyłączeń awaryjnych. Dodatkowo zwiększy się potencjał przyłączeniowy, również dla odnawialnych źródeł energii.

Inwestycja jest realizowana w systemie mieszanym - na słupach kratowych i rurowych z fundamentami palowymi. Na wysokości Rezerwatu Przyrodniczego Hubale, mając na względzie ochronę środowiska, zastosowano najwyższe dla tego typu linii słupy o wysokości 67 metrów.

 

zamosc_mokre.jpg

Celem prac jest przede wszystkim możliwość zwiększenia ilości dostarczanej energii elektrycznej oraz poprawa pewności zasilania dla mieszkańców. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu większego niż dotychczas przekroju przewodu linii oraz nowego przewodu odgromowego z wbudowanymi włóknami światłowodowymi, który zwiększy niezawodność działania nowoczesnych urządzeń i zabezpieczeń pracujących na stacjach elektroenergetycznych – powiedział Jan Wazia, zastępca dyrektora generalnego oddziału Zamość.

Wartość inwestycji wynosi ponad 10 mln zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site