Międzynarodowe Targi Enex pod znakiem przyłączeń OZE

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna przyłączył w 2019 rekordową liczbę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dzięki konsekwentnie realizowanym inwestycjom w infrastrukturę elektroenergetyczną stale zwiększają się możliwości przyłączania do sieci kolejnych odnawialnych źródeł energii.

Dzięki systematycznie realizowanemu programowi inwestycyjnemu Spółki możliwe jest przyłączanie coraz większej liczby odnawialnych źródeł energii. Na koniec 2019 roku do sieci zarządzanej przez PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko –Kamienna przyłączonych było 70 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych, z czego tylko w ubiegłym roku przyłączono 35 tysięcy takich źródeł.

 

Ogromne zainteresowanie zagadnieniami związanymi z przyłączeniami do sieci odnawialnych źródeł energii znalazły odzwierciedlenie podczas zakończonych w tym tygodniu energetycznych Targów Enex w Kielcach. Oddział Skarżysko-Kamienna PGE Dystrybucja przygotował targowy Punkt Informacyjny, gdzie można było uzyskać wszelkie informacje dotyczące prowadzonej przez Spółkę  działalności w zakresie  usług dystrybucyjnych. Szczególnie duże zainteresowanie odwiedzających wzbudzały kwestie związane z przyłączaniem mikroinstalacji fotowoltaicznych. Goście pytali również o to jak zostać prosumentem i jakie modele rozliczeń wyprodukowanej ze słońca energii obowiązują w relacji klient – PGE Dystrybucja.

 Targi Enex Nowa Energia, których partnerem od wielu lat jest PGE Dystrybucja, stanowią miejsce spotkań przedstawicieli branży energetycznej z przedstawicielami samorządów, potencjalnych inwestorów i producentów energii elektrycznej pochodzących z odnawialnych źródeł energii. To także doskonała okazja do prezentacji zagadnień teoretycznych z zakresu energetyki, doświadczeń eksploatacyjnych, badań naukowych, najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz  innych aspektów  technicznych z dziedziny szeroko rozumianej energetyki.

Czystsze powietrze dzięki inwestycjom PGE Dystrybucja

W trakcie tegorocznych Targów Enex odbyła się również konferencja zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Wysoka jakość powietrza wyzwaniem XXI wieku”. 

Wśród poruszanych podczas tej konferencji tematów znalazły się również zagadnienia związane z możliwościami finansowania inwestycji operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) ze środków NFOŚiGW. Zdaniem prelegentów wpłynie to w znaczny sposób na wzrost potencjału w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej w kraju oraz pozwoli na uzyskanie pożądanych efektów ekologicznych.

- Z uwagi na perspektywę rozpoczęcia współpracy z NFOŚiGW oraz poszczególnymi WFOŚiGW, w zakresie realizowanych przez Spółkę inwestycji w nowoczesną infrastrukturę energetyczną, które wpłyną na zwiększenie możliwości przyłączania OZE do sieci, bardzo wysoko oceniamy możliwość wzięcia udziału w tym spotkaniu – powiedział Andrzej Bondyra, Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja, który był obecny na konferencji.

 

Głównym celem działania spółki PGE Dystrybucja jest sprawna i skuteczna obsługa odbiorców i producentów energii elektrycznej. Dlatego większość inwestycji skarżyskiego Oddziału Spółki skupia się na modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz kompleksowej modernizacji i rozbudowy stacji transformatorowych. Inwestycje te zwiększają zdolności przyłączeniowe sieci także źródeł OZE, poprawy wskaźników przerw w dostawie energii elektrycznej oraz dalszego ograniczania strat sieciowych. Wartość inwestycji Oddziału Skarżysko-Kamienna w 2019 roku wyniosła ponad 280 mln zł.

 

PGE Dystrybucja dysponuje największą siecią energetyczną w Polsce, pokrywającą przede wszystkim wschodnie i centralne regiony kraju. Sieć linii, którymi PGE dystrybuuje energię do swoich klientów, obejmuje swoim zasięgiem niemal 40 proc. obszaru kraju, a jej długość – wynosząca ponad 290 tys. km – wystarczyłaby na 7-krotne oplecenie kuli ziemskiej na wysokości równika. W latach 2016-2019, zrealizowała inwestycje w rozwój i modernizację posiadanej sieci dystrybucyjnej o wartości ponad 7 mld zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site