Mniej przerw w dostawach energii elektrycznej w świętokrzyskim

Zakończyła się przebudowa ważnej dla regionu świętokrzyskiego linii energetycznej ze Skarżyska do Kielc. PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna przebudował wysłużoną, ponad 60. letnią linię 110 kV relacji Bór – Suchedniów – Występa – Kielce Piaski. Modernizacja była konieczna dla zabezpieczenia dostaw prądu dla dziesiątek tysięcy gospodarstw domowych w regionie. Blisko sto czterdzieści przestarzałych betonowych słupów zamieniono na nowoczesne, stalowe konstrukcje.

Linia przebiega przez sześć gmin, ma blisko 30 kilometrów długości i dostarcza prąd do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Jest jednym z najważniejszych elementów sieci dystrybucyjnej na tym terenie. Stara linia była wybudowana na niskich, betonowych konstrukcjach, które nie wytrzymywały naporu upadających drzew i szadzi, występującej w tej części regionu. Efektem były rozległe awarie, do których dochodziło najczęściej w okresie zimowym. Dlatego wysłużona infrastruktura wymagała pilnej przebudowy, polegającej na wymianie przestarzałych betonowych słupów i zastąpieniu ich nowoczesnymi konstrukcjami stalowymi.


Napięcie linii, jej długość oraz trasa nie uległy zmianie. Zmieniło się natomiast miejsce posadowienia słupów, konstrukcje są wyższe, zwłaszcza na obszarach leśnych. Dzięki zastosowaniu specjalnych słupów przewody linii zostały wyniesione nieco ponad korony drzew, a jednocześnie nie było konieczności zwiększania wycinki lasu. Linia będzie odporna na upadające gałęzie, a nawet drzewa. To ważne, bo część drzew na tym obszarze, ze względu na skalne podłoże, jest bardzo słabo ukorzeniona. – Modernizacja tej linii to jedna z najważniejszych inwestycji, jakie zrealizowaliśmy w ostatnim czasie. Zastosowanie technologii nadleśnych słupów i unowocześnienie linii sprawiły, że będzie ona znacznie bardziej odporna na uszkodzenia, a dostawy energii elektrycznej do domów pewniejsze – wyjaśnia Wojciech Nita, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna. Przebudowę zaplanowano w taki sposób, aby nie towarzyszyły jej żadne przerwy w dostawach prądu. – Wyłączenie tak ważnej linii to poważna operacja logistyczna. Priorytetem było zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej tak, aby prowadzona modernizacja była nieodczuwalna dla okolicznych mieszkańców – dodaje dyrektor.
Prace nad przebudową linii rozpoczęły się w czerwcu 2018 roku i były realizowane w kilku etapach. Koszt inwestycji to ponad 8,5 mln zł.

img_4230.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site