Mobilna stacja w Oddziale Białystok

Mobilna stacja przewoźna może być wykorzystana jako stacja zastępcza w czasie wykonywania robót inwestycyjnych i eksploatacyjnych przy sieci, w czasie usuwania awarii, w  miejscach przebudowy stacji lub wystąpienia pilnej potrzeby zasilenia obiektów, gdzie nie ma jeszcze infrastruktury energetycznej.

Jest to projekt rozwijany w Białymstoku w oparciu o doświadczenia innych oddziałów PGE Dystrybucja, przede wszystkim O. Lublin oraz O. Zamość.


Stacja przewoźna w Oddziale Białystok
W drugiej połowie grudnia w Oddziale Białystok (RE Białystok Teren) po raz pierwszy przeprowadzono prace planowe na linii napowietrznej średniego napięcia (SN) z zastosowaniem stacji przewoźnej z agregatem o mocy 400 kVA. Stacja przewoźna poprzez sieć średniego napięcia zasiliła aż 6 stacji transformatorowych (SN/nN). Dzięki takiemu rozwiązaniu nie było konieczności wyłączenia zasilania u odbiorców.


Nowoczesne rozwiązania
W przyszłości, dzięki zastosowaniu zespołu stacji przewoźnej i agregatu, będzie możliwość zasilania rezerwowego odbiorców np. w przypadku prowadzenia prac planowych czy wystąpienia awarii sieci. Poprawi to wskaźniki jakościowe dostarczanej energii elektrycznej, ograniczy ilość i długość przerw dla odbiorców oraz obniży znacznie koszty związane z użytkowaniem wielu agregatów prądotwórczych, które zastąpi jeden o większej mocy.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site