Modernizacja dla nowych perspektyw

PGE Dystrybucja zmodernizowała stację 110/15 kV Dylewo zapewniając lokalnym odbiorcom wyższą pewność zasilania, możliwości przyłączania nowych klientów oraz dodatkowe moce przyłączeniowe - niezbędne dla rozwoju obecnych i przyszłych przedsiębiorstw. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 13 mln zł.

Warszawski oddział PGE Dystrybucja zakończył prace związane z modernizacją stacji wysokiego (WN) na średnie napięcie (SN) w Dylewie. Funkcjonujący dotychczas, na linii łączącej Ostrołękę z Myszyńcem, układ odczepowy został zastąpiony wpięciem, a pojedynczą linię zasilającą zastąpiła linia dwutorowa. Dla odbiorców oznacza to znaczne podwyższenie pewności zasilania - dotychczas każde uszkodzenie na tej linii skutkowało uciążliwymi przerwami w dostawie energii elektrycznej. Obecnie, dzięki wpięciu przelotowemu w linię wysokiego napięcia, odpowiednia automatyka przełączy odbiorców Dylewa do alternatywnego ciągu zasilania. Podobnie na poziomie SN, dotychczasowy jeden transformator 10 MVA został zastąpiony dwoma jednostkami o mocy 16 MVA, co pozwala na wzajemne rezerwowanie i zwiększenie możliwości rozwoju. Nowoczesną i kompaktową rozdzielnicę otrzymała również rozdzielnia SN, a napowietrzne wyjścia linii ustąpiły miejsca bezpiecznym i gwarantującym niezawodną pracę, podziemnym ciągom kablowym. Zmiany objęły także linię 110kV zasilającą obiekt - obecny układ jednotorowy (tzw. odczep) został zastąpiony układem dwutorowym. Pozwala to na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa i pewności zasilania, a dzięki wyższej obciążalności linii ułatwi w przyszłości dodatkowe zwiększanie mocy przyłączeniowych.

 

- Modernizacja stacji 110/15kV Dylewo jest dla naszej spółki inwestycjąo strategicznym znaczeniu. Dzięki niej osiągniemy wyższy poziom pewnościi niezawodności zasilania, będziemy także w stanie oferować nowe moce przyłączeniowe dla przedsiębiorców i odbiorców indywidualnych – powiedział Sylwester Szczensnowicz, dyrektor generalny Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja.

 

dylewo-1.jpg

Wraz z rozwojem obszarów na terenie działania Obszaru PGE Dystrybucja Oddział Warszawa, zwiększa się zapotrzebowanie na energię elektryczną. Modernizacja stacji Dylewo jest zatem odpowiedzią na szybko rosnące potrzeby  miejscowych samorządów, które w zwiększeniu wolnych mocy przyłączeniowych upatrują szansę utworzenia dogodnych warunków inwestycyjnych dla obecnychi przyszłych odbiorców biznesowych i instytucjonalnych. Unowocześnione urządzenia będą również służyły efektywnemu przesyłowi zielonej energii.

 

dylewo-2.jpg

Stacja jest także ważnym punktem przyłączeniowym energii generowanej ze źródeł odnawialnych. Wydane dotychczas warunki przyłączeniowe dla producentów energii z OZE, odbieranej przez stację Dylewo, sięgają 17 MW.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site