Modernizacja stacji Śródmieście w centrum Łodzi

PGE Dystrybucja rozpoczęła modernizację dwóch rozdzielni 15 i 6 kV stacji 110/15/6 kV Śródmieście w Łodzi, usytuowanej w centrum miasta, tuż przy Dworcu Fabrycznym.

W ramach modernizacji obie rozdzielnie średniego napięcia, wraz z transformatorami 110/15/6 kV i pozostałymi elementami infrastruktury energetycznej, zostaną przeniesione do wyremontowanego budynku dawnej rozdzielni wysokich napięć, a rozdzielnię 6 kV zasilą nowe transformatory 15/6 kV. Niestandardowa sieć na terenie centrum Łodzi jest sukcesywnie zastępowana, trzeba ją jednak utrzymywać do czasu zmiany  zasilania na napięcie 15 kV. Z myślą o niedalekiej przyszłości modernizowana rozdzielnia 6 kV została zaprojektowana w izolacji 15 kV i z czasem stanie się częścią tej rozdzielni.

 

modernizacja-stacji-srodmiescie.jpg

- Modernizacja stacji Śródmieście, prowadzona podczas normalnej pracy sieci, w mocno zurbanizowanym terenie będzie dla nas poważnym wyzwaniem.  Zakończenie jej zaowocuje wzmocnieniem pewności zasilania Odbiorców w centrum Łodzi, głównie dzięki zastąpieniu elementów infrastruktury energetycznej z lat 60. nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi – mówi Andrzej Piętka, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Łódź.

Inwestycja obejmuje również budowę multikanałów kablowych dla wyprowadzenia z rozdzielni kabli 15 i 6 kV. By połączyć je z istniejącą siecią elektroenergetyczną, trzeba przełożyć wyprowadzenia starych kabli do nowych rozdzielni. Po likwidacji dotychczasowych urządzeń 15 i 6 kV, budynki, wewnątrz których obecnie są zabudowane urządzenia, ulegną wyburzeniu. Powstanie zwarty, kompaktowy obiekt stacji 110/15/6 kV, mieszczący: rozdzielnie 15 i 6 kV, transformatory 110/15/6 kV oraz rozdzielnię 110 kV wybudowaną w nowoczesnej technologii - już na wcześniejszym etapie inwestycji.

 

modernizacja-stacji-srodmiescie-2.jpg

Dodatkowo zostanie przebudowana cała infrastruktura techniczna wokół stacji Śródmieście: instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa z drenażem opaskowym, instalacje (oświetlenia zewnętrznego, uziemiająca, odgromowa), drogi wewnętrzne oraz ogrodzenie terenu stacji.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site