Nagrody dla PGE Dystrybucja Odział Rzeszów oraz dla PGE Energia Ciepła w konkursie Podkarpacka Budowa Roku

4 grudnia w Rzeszowie odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2019”, który organizuje Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów otrzymał nagrodę pierwszego stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2019 w kategorii Stacje Elektroenergetyczne za realizację przebudowy stacji 110/15/6 kV Rzeszów Staromieście. Nagrodę Grand Prix w tym samym konkursie otrzymała PGE Energia Ciepła z Grupy PGE za Instalację Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie.

Dyrektor Generalny Oddziału Rzeszów Grzegorz Pietrusza podkreślił, że realizacja nagrodzonej inwestycji wynikała z konieczności zapewnienia odpowiednich parametrów energii elektrycznej obecnym oraz przyszłym Odbiorcom z terenu północno-wschodniej części Rzeszowa. Dodał również, że modernizacja stanowi część  programu obejmującego zmiany w miejscowej sieci z napięcia 6 kV  na 15 kV, co z kolei wynika ze wzrostu zapotrzebowania na moc w stolicy Podkarpacia. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w Rzeszowie, zwiększyła potencjał przyłączeniowy, a jej powstanie zapewni lepsze warunki dla rozwoju gospodarki oraz odnawialnych źródeł energii w mieście.

 

Zakres modernizacji obejmował przebudowę rozdzielni wysokiego napięcia oraz budowę nowych stanowisk transformatorowych. Rozdzielnię zaprojektowano w układzie H5, który umożliwia zasilanie stacji z dwóch niezależnych linii, co w efekcie znacznie zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do Klientów. Obiekt jest bezobsługowy, w pełni zautomatyzowany, sterowany poprzez system telemechaniki. Stacja wyposażona została w dwa transformatory WN/SN, co oznacza, że w przypadku awarii jednego z transformatorów, odbiorcy cały czas będą zasilani energią z drugiego.

 

Koszt inwestycji wyniósł 4,9 mln zł. Inwestycja stanowi część realizacji projektu: „Przeizolowanie sieci 6 kV m. Rzeszowa na napięcie 15 kV – modernizacja trzech stacji 110/SN: Rzeszów Staromieście, Staroniwa i Rzeszów Centralna” Źródło wsparcia: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

W kategorii przetwarzanie i utylizacja odpadów nagrodę I stopnia oraz Nagrodę Grand Prix wraz z tytułem Budowy Roku Podkarpacia 2019 zdobyła Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site