Nowa infrastruktura w skarżyskim oddziale PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, inwestuje w nowoczesne główne punkty zasilania (GPZ) na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna. W trakcie realizacji są dwa duże zadania, których łączny koszt wyniesie ponad 23 mln zł. Celem inwestycji jest zwiększenie możliwości przyłączeniowych dla OZE, uelastycznienie systemu oraz poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.

Na terenie PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna rusza kolejna inwestycja związana z przebudową stacji 110/15kV. Zadanie związane z modernizacją GPZ Kazimierza Wielka podniesie pewność zasilania odbiorców w regionie oraz umożliwi przyłączanie nowych źródeł energii odnawialnej, takich jak farmy fotowoltaiczne. Stacja zostanie także całkowicie dostosowana do wymogów ochrony środowiska, m.in. poprzez budowę nowych mis olejowych pod transformatorami mocy.

osk_gpz2.jpg

- Przebudowa GPZ Kazimierza Wielka zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stosowanych w branży energetycznej – mówi Wojciech Nita, dyrektor generalny PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna.- Wszystkie przewidziane dla obiektu modernizacje wpłyną na parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej oraz pozwolą na podniesienie poziomu bezpieczeństwa zasilania naszych odbiorców.

Po stronie wysokiego napięcia (WN) zaprojektowano obiekt napowietrzny w układzie H5 z pięcioma gazowymi wyłącznikami 110kV, 2 pola liniowe 110kV Pińczów i Proszowice, 1 pole łącznika szyn oraz 2 pola transformatorów mocy 16MVA. Po stronie średniego napięcia (SN) zostanie zaś zmodernizowana 32-polowa rozdzielnia wnętrzowa 15kV. Tu zainstalowana będzie nowa aparatura pierwotna oraz zabezpieczenia cyfrowe.

osk_gpz3.jpg

 

Termin ukończenia inwestycji w Kazimierzy Wielkiej to III kwartał 2024r., a jej koszt wynosi ponad 15 mln zł.

 Na terenie działania Rejonu Energetycznego Grójec PGE Dystrybucja kończy natomiast budowę GPZ Ferrero w miejscowości Belsk Duży. Obiekt powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby lokalnego przedsiębiorstwa. Obecnie moc zapotrzebowana przez zakład wynosi 17 MW, dzięki powstaniu nowej stacji 110/15kV GPZ Ferrero zwiększy się moc umowna na ok. 30 MW.

- By możliwy był rozwój lokalnej gospodarki, przedsiębiorstwa potrzebują zapewnienia odpowiedniej ilości mocy. Zapotrzebowanie inwestorów na dostawy energii elektrycznej stale rośnie, dlatego PGE Dystrybucja inwestuje środki w poprawę parametrów i mocy przyłączeniowych swoich sieci – mówi Wojciech Nita.Jako spółka dokładamy wszelkich starań, by wspierać rozwój przedsiębiorstw na terenie naszego działania – dodaje.

osk_gpz1.jpg

Dla wypełnienia zapotrzebowania przedsiębiorstwa na dostawy energii elektrycznej, zaprojektowano i wybudowano wnętrzową rozdzielnię 110kV typu GIS w izolacji SF6. Umieszczono w niej 2 transformatory o mocy 40MVA każdy. Obiekt obecnie jest zasilany linią kablową 110 kV wyprowadzoną z powstałego w 2022 roku GPZ 110/15kV Grójec 2. Docelowo stacja zasilana będzie drugostronnie ze stacji GPZ 110/15kV Błędów.

Stacja 110/15kV Ferrero wybudowana została przez PGE Dystrybucja we współpracy z firmą FERRERO. Po stronie naszej spółki są 2 pola liniowe 110kV i 1 pole łącznika szyn 110kV,  Ferrero zaś odpowiedzialne jest za 2 pola transformatorów mocy 110/15kV 40 MVA. Rozdzielnia SN 15kV jest własnością firmy Ferrero.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 15 mln zł, z czego blisko połowa stanowi wkład PGE Dystrybucja.

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site