Nowa rozdzielnia SN poprawi pewność zasilania wokół Siedlec

Warszawski oddział PGE Dystrybucja wzmacnia zasilanie dynamicznie rozwijających się terenów wokół Siedlec. W ramach prowadzonych prac zostanie wybudowana nowa rozdzielnia sieciowa (RS) Wyczółki wraz z dedykowanym ciągiem zasilania oraz kablowym wyprowadzeniem mocy dla powiązania z istniejącymi liniami.

Rozpoczynana inwestycja obejmuje tereny na wschód oraz północ od Siedlec i diametralnie zmieni użytkowany układ sieci oraz jego możliwości. Planowo ma zostać ukończona w IV kwartale 2023 r.. W ramach projektu zostanie wybudowana stacja, dla której źródłem mocy będzie umieszczona pod ziemią, ponad 11 km magistralna linia kablowa średniego napięcia (SN). Umiejscowienie stacji zostało dobrane tak, aby umożliwiło optymalne powiązanie obecnych linii SN z nową stacją rozdzielczą, uporządkowanie i skrócenie ich przebiegu oraz wzmocnienie zasilania. Aktualnie wykorzystywane w tym terenie linie są już wyeksploatowane i mocno obciążone. Prężnie rozwijająca się na tym obszarze infrastruktura biznesowa i mieszkaniowa, a także nowi wytwórcy OZE przekładają się na znaczne zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Wyzwaniem jest także to, że aktualnie eksploatowane linie SN w znacznym stopniu przebiegają przez tereny zalesione, trudno dostępne, co przyczynia się m.in. do zwiększenie nakładów przy pracach utrzymaniowych, wydłużonego czasu usuwania uszkodzeń oraz trudności w dotrzymaniu parametrów przesyłanej energii - wynikających z wyższej niż referencyjna awaryjności.

 

- Inwestycja w Wyczółkach przełoży się przede wszystkim na pewność zasilania naszych Odbiorców. Osiągniemy także poprawę wskaźników sieciowych i zwiększymy nasz potencjał do przyłączania nowych Klientów – powiedział Sylwester Szczensnowicz, dyrektor generalny Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja.

 

Rozdzielnia Wyczółki powstanie jako najdalej wysunięty na wschód od Siedlec obiekt tego typu, pracujący na liniach SN pomiędzy Siedlcami i Łosicami. Dzięki niej znacząco wzrosną możliwości przyłączania do sieci nowych odbiorców, w tym wytwórców energii. Zasilenie stacji magistralną linią kablową zminimalizuje ryzyko awarii, a powiązanie istniejących linii z nowym punktem zasilającym spowoduje skrócenie odległości pomiędzy źródłem mocy a odbiorcami. Dzięki temu wzrosną możliwości zwiększania wolumenu przesyłanej energii dla poszczególnych odcinków linii, a jej parametry będą utrzymane na wysokim poziomie. Za sprawą zastosowanego drugostronnego zasilania zwiększy się pewność dostaw do Odbiorców, skróceniu ulegnie także średni czas trwania przerw planowanych. Modernizacja prowadzona jest w ramach Programu Kablowania Sieci SN, który zakłada podziemne skablowanie sieci PGE Dystrybucja do ok. 30 proc. poziomu do końca 2023 roku.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site