Nowa sieć energetyczna w Mińsku Mazowieckim

PGE Dystrybucja przebudowuje sieci elektroenergetyczne w Mińsku Mazowieckim. Efektem prowadzonych i planowanych inwestycji będzie zwiększenie pewności i bezpieczeństwa dostaw prądu dla lokalnych odbiorców. Spółka z Grupy PGE zainwestuje w podwarszawskiej gminie około 20 mln zł.

Intensywny rozwój zabudowy wielorodzinnej oraz szybko rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną generują potrzebę inwestowania w sieć elektroenergetyczną. Warszawski oddział PGE Dystrybucja, wychodząc naprzeciw odbiorcom, prowadzi inwestycje w Mińsku Mazowieckim i jego bezpośredniej okolicy. Potrzeba zapewnienia niezawodnego zasilania i zminimalizowania ryzyka przerw awaryjnych jest powodem szeroko zakrojonych modernizacji sieci energetycznych. W ramach prowadzonych prac energetycy zastępują  napowietrzne sieci średniego (SN) i niskiego (nN) napięcia liniami kablowymi, prowadzonymi pod ziemią. Realizacja inwestycji zwiększy udział linii kablowych na terenie miasta z około 50 do niemal 90 proc.

 

kablowanie-minsk-3.jpg

Przebudową zostały objęte napowietrzne wyprowadzenia linii SN ze stacji 110/15kV Mińsk Mazowiecki, znajdujące się w północno-zachodniej części miasta. Kosztem niemal 9,3 mln zł skablowanych zostanie 6 linii, a 4 napowietrzne stacje transformatorowe zostaną wymienione na wnętrzowe. Łączna długość ciągów podziemnych osiągnie niemal 12 km. Efektem tej inwestycji będzie odseparowanie linii SN, zasilających mniejsze miejscowości gminne i przebiegających przez obszary leśne od linii zasilających odbiorców mińskich. Dla mieszkańców Mińska zostanie wybudowana oddzielna linia kablowa SN zasilana bezpośrednio ze stacji GPZ (główny punkt zasilający), co pozwoli uniknąć awaryjnych wyłączeń prądu.  Realizacja kompleksowej przebudowy zwiększy również możliwości przyłączeniowe dla rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej.

- Program kablowania sieci jest jednym z priorytetowych projektów w naszym obszarze inwestycyjnym, a najwięcej korzyści z przeniesienia linii pod ziemię obserwujemy właśnie na terenie miast – powiedział Andrzej Cząstkiewicz, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział Warszawa. - Dzięki takim inwestycjom zapewniamy bezpieczne i nieprzerwane dostawy energii elektrycznej dla naszych odbiorców - dodaje Cząstkiewicz.

 

kablowanie-minsk.jpg

Kompleksowa inwestycja obejmie połączeniem pierścieniowym aż 35 stacji transformatorowych zasilanych z 3 linii SN. Pozwoli to na ograniczenie przerw awaryjnych poprzez drugostronne zasilanie stacji. W południowo-zachodniej części miasta spółka przebuduje sieci SN, nN i stacje transformatorowe wzdłuż ul. Sosnkowskiego. Ich koszt sięgnie 3,3 mln zł.

Działania modernizacyjne obejmą również obszar ścisłego centrum Mińska Mazowieckiego. Dotychczasowa linia napowietrzna nN, która zasilała m.in. miejskie oświetlenie uliczne, zostanie zastąpiona linią podziemną. Na to zadanie PGE Dystrybucja przeznaczyła 3,5 mln zł.  Usunięcie ciągu linii napowietrznych z terenu wzmożonego ruchu pieszego i samochodowego znacznie ogranicza niebezpieczeństwo uszkodzeń w efekcie kolizji oraz ryzyko porażeń osób postronnych.

 

Wymienione inwestycje są prowadzone m.in. w ramach realizowanego w spółce programu kablowania - PK30, którego celem jest osiągnięcie 30 proc. udziału sieci kablowych w całości obsługiwanych linii.

Warszawski oddział PGE dystrybucja w 2022 roku przeznaczył na inwestycje ponad 500 mln zł.  Rok 2023 zapowiada się jeszcze lepiej – na projekty modernizacyjne, przyłączeniowe, czy budowę nowej sieci zaplanowano około 630 mln zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site