Nowa sieć kablowa w Raniżowie na Podkarpaciu

PGE Dystrybucja modernizuje sieci zasilające podkarpacką gminę Raniżów. Efektem zrealizowanej inwestycji jest wymiana sieci napowietrznych  na bezpieczne i niezawodne kable podziemne.

W ramach realizowanego zadania - przebudowa odcinka linii napowietrznej 15 kV Sokołów - Kolbuszowa II Raniżów, dokonano likwidacji sieci napowietrznych średniego (SN) i niskiego napięcia (nN) oraz położono nową sieć kablową. Wymiana linii napowietrznej na linię kablową poprawi parametry jakościowe dostaw energii elektrycznej dla lokalnych Odbiorców.

 

ranizow-2.jpg

Modernizacja obejmowała budowę linii kablowych SN i nN o łącznej długości ok. 3 km, budowę stacji typu słup ogłoszeniowy, złączy kablowych SN oraz demontaż istniejącej stacji słupowej. Zdemontowana została cała dotychczasowa sieć napowietrzna - zarówno SN jak i nN  w Raniżowie. Nowe linie kablowe ułatwią przyłączanie odbiorców indywidualnych oraz firm, zwiększą również możliwości odbioru i przesyłu „zielonej energii” z mikroinstalacji.

Dzięki tej inwestycji udało się również poprawić estetykę centrum miasta poprzez wybudowanie nowej stacji transformatorowej typu „słup ogłoszeniowy”, która architektonicznie współgra z zabytkowymi kamieniczkami miasta. Dodatkowo złącza kablowe SN zostały wyposażone w pełną telemechanikę, co pozwoliło na automatyzację sieci tj. zdalne czynności łączeniowe oraz odczyty parametrów elektrycznych w sieci SN i nN. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 1,4 mln zł.

 

ranizo-1.jpg

- Modernizacja sieci dystrybucyjnej w Raniżowie jest inwestycją w przyszłość – mówi Grzegorz Pietrusza, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów. – Dzięki tej modernizacji zapewniamy naszym odbiorcom nieprzerwane i pewne dostawy energii elektrycznej, redukując do minimum potencjalne ryzyko awarii. W perspektywie kilku najbliższych lat dotychczasowa sieć napowietrzna, narażona na zakłócenia pracy związane m.in. z występowaniem zjawisk atmosferycznych, zniknie z ulic większości miast – dodaje.

Inwestycja została realizowana w ramach zaplanowanych prac modernizacyjno-odtworzeniowych. Zwiększanie udziału linii kablowych w sieci jest zgodne z ogólnoeuropejskimi trendami i Regulacją jakościową 2018-2025, zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site