Nowoczesna sieć energetyczna dla Przasnysza

PGE Dystrybucja modernizuje sieci zasilające miasto Przasnysz w woj. mazowieckim. Zaplanowane inwestycje pozwolą wymienić całość obecnie zainstalowanych sieci napowietrznych na bezpieczne i niezawodne kable podziemne.

Kompleksowa modernizacja sieci przesyłowych średniego napięcia (SN) oraz niskiego napięcia (nN) obsługujących Przasnysz zakłada m.in. wybudowanie ponad 20 km kabli instalowanych pod ziemią oraz ponad 20 wnętrzowych stacji transformatorowych. W perspektywie kilku najbliższych lat dotychczasowa sieć, głównie napowietrzna, narażona na zakłócenia pracy związane m.in. z anomaliami pogodowymi, a także niosąca szereg ryzyk związanych z eksploatacją w zurbanizowanym terenie miejskim, zniknie z ulic miasta. W jej miejsce powstaną podziemne ciągi energetyczne, dostosowane do obecnych i przyszłych wymagań odbiorcy oraz rynku. Nowe linie ułatwią przyłączanie odbiorców indywidualnych oraz firm, zwiększą również możliwości odbioru i przesyłu „zielonej energii” z mikroinstalacji.

 

przasnysz-2.jpg

- Modernizacja sieci dystrybucyjnej w Przasnyszu jest inwestycją w przyszłość – mówi Sylwester Szczensnowicz, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Warszawa. – Dzięki tej modernizacji zapewniamy naszym odbiorcom nieprzerwane, pewne i jakościowe dostawy prądu, redukując do minimum potencjalne ryzyko awarii. Nowa sieć kablowa będzie umożliwiała w stopniu znacznie większym niż dotychczas dwukierunkowe przepływy energii, a więc rzecz bardzo ważną w kontekście przepływów mocy z przyłączonych mikroinstalacji oraz źródeł wytwórczych – dodaje.

 

W II kwartale br. zakończy się realizacja pierwszego etapu medernizacji, w ramach której realizowane są zadania obejmujące budowę ok. 3 km linii kablowych SN i nN, 4 wnętrzowych stacji transformatorowych, złączy kablowych, a także demontaż istniejącej infrastruktury. W przygotowaniu są już kolejne inwestycje, które będą realizowane w perspektywie najbliższych lat. Szacowane, sumaryczne nakłady skablowania sieci w Przasnyszu to niemal 22 mln zł, z czego na 2023 rok zaplanowano 4 mln zł.

 

przasnysz-1.jpg

Powyższe inwestycje są realizowane w ramach „Programu Kablowania 30”, przyjętego w spółce planu zakładającego zwiększenie poziomu skablowania sieci SN z 22 proc. w 2020 roku do 30 proc. w odniesieniu do łącznej długości sieci SN. Zwiększanie udziału linii kablowych w sieci jest zgodne z ogólnoeuropejskimi trendami i Regulacją jakościową 2018-2025, zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki. Inwestycja jest współfinansowana z budżetu państwa ze środków rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego.

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site