Nowoczesne rozwiązania przy budowie linii energetycznych w PGE Dystrybucja

Rosnące wymagania związane z pewnością zasilania Odbiorców mobilizują operatorów do szukania nowych rozwiązań - bardziej odpornych na czynniki zewnętrzne. PGE Dystrybucja stosuje nowe konstrukcje słupów podczas budowy linii w terenach zadrzewionych.

Najczęściej stosowaną technologią dla linii WN są linie napowietrzne w wykonaniu standardowym z wykorzystaniem słupów kratowych co nie zawsze spełnia oczekiwanie energetyków, zwłaszcza w terenach leśnych. W tym dominującym jeszcze rozwiązaniu, podstawowymi elementami słupa są kątowniki różnych gabarytów łączone za pomocą śrub. Stosowane fundamenty prefabrykowane umożliwiają szybkie ustawienie słupa. Najczęstsze problemy eksploatacyjne w tej technologii to uszkodzenie, zwichrowanie lub złamanie górnej części słupa wskutek upadku drzewa na przewody. Innym problemem charakterystycznym dla konstrukcji kratowych są kradzieże kątowników, co czasami kończy się złamaniem słupa.

Rozwiązanie alternatywne to słupy rurowe, które można wykonać w dowolnej wysokości, w zależności od potrzeb. Stosując słupy o wysokości w granicach 49 – 56 m, uzyskujemy tzw. układ nadleśny, który eliminuje zagrożenie uszkodzenia linii upadkiem drzewa lub odłamanego konara. Warto podkreślić, że w takim terenie nie prowadzi się również wycinki drzew i gałęzi dla zachowania bezpiecznej odległości od przewodów energetycznych. Najwyższe słupy zastosowane w PGE Dystrybucja na obszarze działania Oddziału Zamość osiągają wysokość 67 metrów.

 

linii-110-kv-na-trasie-szczebrzeszyn-bilgoraj.jpg

Mocne strony tej technologii to zbliżony do koła kształt przekroju poprzecznego profilu słupa, pozwalający uzyskać znacznie większą wytrzymałość przy działaniu sił skręcających czy zginających. Za to znacznie mniejsza, w stosunku do słupów kratowych, jest zajmowana powierzchnia. Znika też problem kradzieży kątowników, a konstrukcja uniemożliwia wejście osób postronnych. Dodatkowym atutem jest brak potrzeby oczyszczania „wnętrza” słupa z roślinności, a ewentualne malowanie jest znacznie łatwiejsze.

Niestety, rozwiązania w technologii słupów rurowych nie można zastosować w każdym przypadku. Przeciwskazaniem jest np. niestabilny grunt w głębszych warstwach ziemi. Realizacja takich inwestycji to często duże wyzwanie dla PGE Dystrybucja. Linie wykonywane na słupach rurowych z fundamentami palowymi wymagają dostarczenia dużych ilości betonu. W przypadku lokalizacji w trudno dostępnym terenie (podmokły, zalesiony teren i duże odległości budowanej linii od utwardzonych dróg) niezbędne jest wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych.

Po raz pierwszy stalowe słupy rurowe W PGE Dystrybucja zastosowano w 2002 roku na terenie Oddziału Łódź na liniach WN 110 kV Zduńska Wola – Szadek i WN 110 kV Poddębice – Szadek. Były to słupy angielskie, które występowały jedynie jako słupy przelotowe. Obecnie spółka wykorzystuje tę technologię przy realizacji dużych inwestycji, np. projektu „Budowa linii 110 kV do stacji Korczowa oraz stacji 110/15 kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz energii odnawialnej z obszaru strefy przygranicznej przejścia granicznego Korczowa”. W 2011 r. stosując słupy rurowe, przebudowano odcinek linii 110 kV Narew – Bielsk Podlaski o długości około 23 km. Aktualnie realizowany jest projekt: linia 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz o długości ponad 25 km (w oparciu o 118 słupów rurowych). Słupy rurowe jako zwarte konstrukcje wykorzystywane są również w przestrzeni miejskiej (często jako słupy kablowe), gdyż w niewielkim stopniu ingerują w estetykę miast i dodatkowo zajmują mniejszą powierzchnię.

Łącznie na terenie spółki funkcjonuje 207 km linii WN 110 kV jednotorowych i 80 km linii WN 110 kV dwutorowych wybudowanych na słupach rurowych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site