Nowy członek zarządu PGE Dystrybucja

W dniu 02 maja 2024 r. Rada Nadzorcza PGE Dystrybucja S.A. podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 06 maja 2024 r. do składu Zarządu PGE Dystrybucja S.A. V wspólnej kadencji Pana Artura Adamczyka i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych

dystrybucja_site pgedystrybucja_site