Ostrzeżenie o szkodliwej aplikacji

Zespół CSIRT GOV zidentyfikował w ostatnim czasie wzmożone próby nakłaniania użytkowników do korzystania z aplikacji dot. koronawirusa SARS-CoV-2 umożliwiających np. rejestrację zakażeń COVID-19, zbieranie informacji o zakażeniach z danego regionu czy gromadzenie informacji o osobach z którymi zgłaszający mieli kontakt w ciągu ostatnich dni. Używanie tego typu aplikacji bardzo często wiąże się z podaniem danych osobowych tj. imienia, nazwiska, danych teleadresowych czy numeru PESEL.

 

W związku z powyższym Zespół CSIRT GOV zaleca ostrożność przy używaniu aplikacji niewiadomego pochodzenia, a w szczególności tych, które gromadzą i przetwarzają dane wrażliwe. Jednocześnie, w przypadku COVID-19, rekomenduje się stosowanie wyłącznie aplikacji wydanych lub udostępnianych przez źródła oficjalne np. Ministerstwo Cyfryzacji.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site