Pewniejsze dostawy prądu dla gminy Kozienice

Energetycy modernizują linię średniego napięcia Kępa Bielańska. Inwestycja zostanie zakończona na początku marca.

Rejon Energetyczny Kozienice, jednostka terenowa PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna, prowadzi rozbudowę oraz przebudowę odgałęzienia 15 kV w linii elektroenergetycznej średniego napięcia Kępa Bielańska o długości 5,3 km. Inwestycja polega na wymianie istniejących przewodów napowietrznych na izolowane wraz z wymianą starych słupów drewnianych na nowe słupy betonowe. Modernizowane odgałęzienie linii średniego napięcia, wybudowane w 1965 roku, zasila 8 stacji transformatorowych, które dostarczają energię elektryczną mieszkańcom gminy Kozienice w miejscowościach: Holendry Piotrkowskie, Holendry Kuźmińskie, Piotrkowice, Kuźmy i Kępa Bielańska.


 

linia-kozienice.jpg

Prace, które wykonujemy mają na celu poprawę warunków napięciowych, co wpłynie zarówno na jakość jak i pewność dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców. Przebudowę linii rozpoczęliśmy jeszcze w 2019 roku, ale z uwagi na trudne warunki terenowe, z przerwami prowadzona jest do dzisiaj. Realizacja prac wymaga - oprócz sprzyjającej pogody, użycia ciężkiego sprzętu na polach uprawnych - powiedział Wojciech Jankowski, dyrektor Rejonu Energetycznego Kozienice. 

Inwestycja prowadzona jest na terenach zalewowych rzeki Zagożdżonki, częściowo położonej w starorzeczu Wisły. Przeważają tam ciężkie mady rzeczne oraz pola, na których mieszkańcy uprawiają warzywa. Większość prac, jak chociażby ostatni odcinek robót, są możliwe do wykonania jedynie przy upalnym i suchym lecie albo w bardzo niskich temperaturach. Dlatego energetycy spieszyli się, aby wykorzystać sprzyjającą im tegoroczną zimową aurę.Ze względu na lokalizację tego odgałęzienia i jego odległości od innych linii napowietrznych średniego napięcia nie było możliwości wykonania drugostronnego zasilenia, jak i wykorzystania linii serwisowych. Aby wszystkie prace mogły się odbyć bez przerw w dostawach energii elektrycznej dla mieszkańców, po stronie PGE Dystrybucja zaangażowane były duże siły i środki. Była to poważna operacja logistyczna, do zasilenia tych 8 stacji użyta była przewoźna stacja mobilna nn/SN oraz 5 przewoźnych agregatów prądotwórczych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site