PGE Dystrybucja buduje stację 110/15 kV GPZ Jeziórko

Nowy obiekt spółki z Grupy PGE umożliwi przyłączanie odbiorców z Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) EURO-PARK WISŁOSAN obejmującej tereny po byłej kopalni siarki Jeziórko. Jednym z największych podmiotów przyłączonych do stacji będzie inwestycja realizowana przez PGE Energia Odnawialna – farma fotowoltaiczna Jeziórko o docelowej mocy 153 MW.

W ramach zadania inwestycyjnego zostaną wykonane m.in. 8-polowa rozdzielnia napowietrzna 110 kV, dwa stanowiska transformatorów 110/15 kV o mocy 16 MVA, 2 stanowiska zespołów kompensacyjnych, 2 stanowiska baterii kondensatorów oraz budynek rozdzielni 15 kV wraz z nastawnią.  Dla zasilenia budowanej stacji wykorzystana zostanie linia 110 kV Chmielów – Olendry. W drugim etapie planowane jest wprowadzenie do stacji dodatkowych linii kablowych zasilanych z linii 110 kV Chmielów – Tarnobrzeg.

- Budowa GPZ Jeziórko to kolejna  z  dużych inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną na terenie oddziału Rzeszów. W sumie w 2023 r. na inwestycje sieciowe oddział planuje przeznaczyć ponad 530 mln zł, co jest rekordem w skali oddziału. Inwestycje te przyczynią się do poprawy warunków zaopatrzenia w energię elektryczną obecnych i przyszłych odbiorców - powiedział Grzegorz Pietrusza, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów.

 

gpz-jeziorko.jpg

Efektem prac będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz poprawa wskaźników jakościowych dostarczanej energii elektrycznej. Nowy obiekt zapewni również optymalny przepływ generowanej w przyłączonych OZE energii elektrycznej. Dodatkową korzyścią płynącą z inwestycji jest możliwość przyłączania nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej spółki.

Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na maj 2024 r., a jej koszt wyniesie 29,8 mln zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site