PGE Dystrybucja chroni bociany

PGE Dystrybucja  od lat chroni ptaki, szczególnie te największe, najbardziej narażone na porażenia podczas kontakt z liniami energetycznymi. W spółce szczególną troską otoczone są bociany, dla których od lat energetycy budują na słupach, ponad liniami energetycznymi metalowe platformy i przenoszą na nie gniazda.

Obecnie, na terenie działania spółki zamontowanych jest 25.492 takich platform, które ograniczają śmiertelność ptaków. Stosowane są też inne formy ochrony ptaków, m.in. specjalne odstraszacze, podesty, flagi i kolorowe kule umieszczane na przewodach.

 

 

PGE Dystrybucja od 2017 roku współpracuje z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków realizując projekt „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” (LIFE15 NAT/PL/000728), którego głównym celem jest ograniczenie śmiertelności bocianów białych w wyniku porażenia prądem. Energetycy zamontowali w 2018 roku dostarczone przez PTOP podesty odstraszające ptaki na 250 urządzeniach średniego i niskiego napięcia, w tym na stacjach transformatorowych, stanowiskach odłącznikowych i rozłącznikowych oraz na słupach rozgałęźnych, jak również 80 znaczników odblaskowych obrotowych na 3 odcinakach linii napowietrznych 110 kV. Dodatkowo, w ramach projektu, na słupach energetycznych niskiego napięcia, umieszczano 36 platform pod gniazda bocianie. 

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site