PGE Dystrybucja dba o bezpieczeństwo bocianów, wracających wiosną do Polski

PGE Dystrybucja dba o bociany, które ze względu na umiejscowienie swoich gniazd na słupach energetycznych są szczególnie narażone na ryzyko porażenia prądem.

Wraz z budzącą się do życia wiosna, bociany powoli wracają do swoich gniazd. Na przestrzeni dziesięcioleci upodobały sobie one słupy energetyczne jako fundament pod swoje domy. PGE Dystrybucja stara się wyjść tej potrzebie naprzeciw i od wielu już lat buduje dla bocianów specjalne platformy, wyniesione ponad słupy energetyczne, w ten sposób zabezpieczając ptaki przed porażeniem. Platformy zapobiegają bezpośredniemu kontaktowi bocianów z liniami energetycznymi, co znacząco redukuje niebezpieczeństwo porażenia prądem, szczególnie wśród młodych osobników. Gniazda na słupach energetycznych bez platform stanowią realne zagrożenie, zwłaszcza dla ptaków młodych, które uczą się latać, a przy zderzeniu z przewodami zostają zwykle śmiertelnie porażone. Od wielu lat PGE Dystrybucja bierze czynny udział w pracach wspomagających ochronę bociana białego, właśnie poprzez montaż konstrukcji wynoszących gniazda ponad czynne linie elektroenergetycznego napięciu 0,4 kV.

 

cholewianka-gniazdo-bociana039.jpg

Energetyka platformami stoi

Tylko w 2020 roku przybyło ponad 1000 takich konstrukcji. Łącznie na terenie działania PGE Dystrybucja jest ich ponad 26,5 tys., z czego ponad 50 proc. znajduje się na obszarach północno-wschodniej Polski – w Oddziale Białystok.

Prace przy gniazdach są prowadzone poza okresem ochronnym, tj. od połowy października do końca lutego. Jakakolwiek ingerencja człowieka w okresie ochronnym narażałaby młode pisklęta na opuszczenie przez rodziców. Cztery miesiące nieobecności bociana białego w kraju to stosunkowo krótki okres, dlatego energetycy muszą się spieszyć, aby zdążyć z pracami. Pracują zimą, w trudnych warunkach atmosferycznych, którym towarzyszą opady śniegu, silne wiatry i niskie temperatury. Montażu samej konstrukcji dokonuje 2 – 3 osobowa brygada monterska przy pomocy specjalistycznego sprzętu (m.in. dźwigu i podnośnika). Na słupach pojedynczych montaż polega na przykręceniu nogi platformy do słupa, na słupach odporowych konstrukcja jest wsuwana w metalowy klin między betonowymi żerdziami. Po zainstalowaniu platformy monterzy układają część starego gniazda, aby przylatujące wiosną bociany mogły wprowadzić się do nowego domu. W zależności od stopnia trudności czy ciężaru starego gniazda, instalacja konstrukcji może trwać od 40 minut do nawet 4 godzin.

 

cholewianka-gniazdo-bociana030.jpg

Bocian celebryta

Coraz popularniejsze stają się też kamerki, przez które na żywo można obserwować te piękne ptaki. I to właśnie platformy, posadowione na słupach energetycznych, często wykorzystywane są przez ornitologów, którzy umieszczają w ich pobliżu kamery, dzięki czemu można obserwować ptaki przez całą dobę. W ostatnim czasie do takiego montażu przystąpiono w miejscowości Jaczna (woj. podlaskie). Na słupie linii napowietrznej niskiego napięcia (nN) zainstalowano konstrukcję z kamerką umożliwiającą podgląd gniazdowania bociana białego. Pracownicy PE Dąbrowa z Rejonu Energetycznego Białystok Teren, we współpracy i z inicjatywy ks. proboszcza Piotra Hanczaruka z Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, zamocowali konstrukcję z kamerką oraz podłączyli instalację umożliwiającą transmisję online. Kolejna z takich kamer znajduje się pod Suwałkami w Sidorówce.

 

cholewianka-gniazdo-bociana012.jpg

Spółka podejmuje również inne działania związane z ochroną ptaków przed porażeniem prądem. Należy do nich m.in. budowa linii izolowanych, bezpiecznych dla środowiska. Na przewodach linii montowane są też kule ostrzegające ptaki podczas lądowania na jeziorze, specjalne konstrukcje na słupach przelotowych linii 110 kV czy też osłony na stacjach transformatorowych 15/0,4 kV i izolatorach linii 15 kV.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site