PGE Dystrybucja inwestuje w infrastrukturę wokół Białegostoku

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, modernizuje sieci energetyczne wokół Białegostoku. Zaplanowane inwestycje zwiększą możliwości przyłączeniowe, wpłyną na zmniejszenie strat energetycznych, a także poprawią niezawodność zasilania i jakość dostarczanej energii. Całkowita wartość rozpoczętych już prac sięgnie 8 mln zł.

W związku z intensywnym rozwojem terenów wokół Białegostoku wzrasta zapotrzebowanie na moc przyłączeniową. Nowopowstałe osiedla domów jednorodzinnych oraz centra handlowe i logistyczne wymagają intensywnej rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Prace inwestycyjne prowadzone od ostatniego roku na obrzeżach Białegostoku mają na celu poprawę parametrów zasilania dla kilkunastu tysięcy odbiorców.

Białostocki Oddział spółki prowadzi inwestycje, które swoim zakresem obejmują m.in. budowę dwóch stacji transformatorowych średniego napięcia (SN) oraz kompleksową modernizację dwóch kolejnych. Dodatkowo, projekt zakłada wybudowanie prawie 2,5 km linii kablowej SN. Dzięki nowej linii energetycznej biegnącej z Białystoku w kierunku Łap, przez miejscowość Księżyno i Ignatki oraz Horodiany, obszar wokół Białegostoku zostanie zamknięty w tzw. pierścieniu, co pozwoli na dwustronne zasilanie mieszkańców. W razie awarii sieci energetycznej, zostaną oni automatycznie przepięci na inną linię. Inwestycja umożliwi również zasilenie odbiorów o większej mocy przyłączeniowej - w tym nowopowstające mikroinstalacje i farmy fotowoltaiczne.

 

inwestycje-bstok-1.jpg

Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gminy Choroszcz, spółka modernizuje też linię łączącą Białystok z miejscowościami Klepacze i Niewodnica Kościelna. Plan zakłada przebudowę linii napowietrznych przebiegających przez tereny mocno zalesione i zurbanizowane na linie kablowe, które cechują się znacznie mniejszą awaryjnością. Zakres prac obejmuje wybudowanie blisko 7 km linii kablowej SN i 5 kontenerowych stacji SN/nN. Przeprowadzone inwestycje w tym przypadku również pozwolą na zamknięcie tzw. pierścienia, umożliwiającego alternatywną pracę sieci podczas awarii.

- Modernizacja i budowa nowej infrastruktury elektroenergetycznej przez białostocki oddział PGE Dystrybucja jest niewątpliwie ogromną szansą dla rozwoju takich miejscowości jak: Ignatki, Księżyno, Horodniany, Niewodnica Kościelna czy Klepacze. Nasze inwestycje to nie tylko większe bezpieczeństwo energetyczne i możliwości przyłączeniowe, ale przede wszystkim otwarcie regionu dla biznesu i przemysłu - podsumowuje Jacek Płoński, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Białystok.

 

W ramach tych inwestycji zostaną zastosowane rozwiązania, które przełożą się m.in. na ograniczenie liczby awaryjnych wyłączeń podczas złych warunków pogodowych oraz skrócenie czasu reakcji energetyków w przypadku zaistniałych awarii. Poprawione zostanie również bezpieczeństwo obsługi stacji poprzez zastosowanie automatyki pozwalającej zdalnie zarządzać siecią - bez konieczności bezpośredniej ingerencji energetyków w terenie. Prace przy obu inwestycjach powinny zakończyć się z końcem maja br., a ich łączny koszt oszacowano na ok. 8 mln zł.

 

inwestycje-bstok-2.jpg

Białostocki oddział PGE Dystrybucja w ciągu pięciu minionych lat zainwestował w infrastrukturę energetyczną ponad 1,4 mld zł. Rok 2023 zapowiada się pod tym względem rekordowo – planowane wydatki na inwestycje sięgną ponad 600 mln zł.

Inwestycja została dofinansowana ze środków z rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach projektu „Dystrybucja Przyszłości” obejmującego modernizację i rozwój sieci, spełniając tym samym założenia strategii Grupy PGE wpisane w Politykę Energetyczną Polski.

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site