PGE Dystrybucja modernizuje linie średniego napięcia w województwie warmińsko-mazurskim

PGE Dystrybucja przystąpiła do realizacji kolejnej inwestycji elektroenergetycznej, która zwiększy możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii w północno-wschodniej części Polski. Inwestycja w Ełku poprawi jakość oraz niezawodność dostarczanej energii na terenie miasta i w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu pn. „Modernizacja linii średniego napięcia na terenie Miasta Ełk i gminy Ełk w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych” jest zwiększenie możliwości przyłączania nowych instalacji odnawialnych źródeł energii. Zwiększy się również niezawodność dostaw energii elektrycznej dla istniejących odbiorców, zasilanych za pośrednictwem modernizowanych linii średniego napięcia (SN).
W ramach przebudowy powstaną nowe linie kablowe i stanowiska słupowe. Po demontażu napowietrznych odcinków sieci średniego napięcia, zostanie wybudowane blisko 25 km linii kablowych SN. Przedsięwzięcie to będzie realizowane głównie w Ełku oraz miejscowościach Mrozy i Regielnica, znajdujących się w gminie Ełk.
Całkowity koszt projektu szacuje się na około 10,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie około 7,2 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 roku. Projekt inwestycyjny jest obecnie na etapie wyłaniania wykonawcy, który po podpisaniu umowy przystąpi do realizacji prac.

 Za transformacją energetyczną muszą iść inwestycje w sieci. Rosnąca liczba rozproszonych źródeł energii wpływa na pracę sieci dystrybucyjnej. Jej sukcesywna modernizacja zapewni możliwość przyłączania instalacji prosumenckich i jednocześnie zapewni niezawodne dostawy energii elektrycznej. Dzięki takim inwestycjom mamy nadzieję uniknąć na tym terenie trudnych sytuacji, kiedy np. w czasie niskiego zapotrzebowania na energię i wysokiej generacji ze strony prosumentów napięcie w obwodach sieci niskiego napięcia wzrasta powyżej dopuszczalnych wielkości – powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site