PGE Dystrybucja modernizuje linię wysokiego napięcia w okolicach Łowicza

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła w Łowiczu inwestycję o wartości 8,3 mln zł. Modernizacja linii wysokiego napięcia 110 kV poprawi jakość parametrów energii elektrycznej przesyłanej do odbiorców i zwiększy możliwości przyłączeniowe.

Linia 110 kV Łowicz 1 – Łowicz 2 to jeden z ostatnich etapów modernizacji ciągu 110 kV Zgierz – Sochaczew o długości blisko 80 km, który jest przebudowywany przez łódzki oddział spółki. Wcześniej zmodernizowano odcinki: Głowno – Łowicz 2 oraz Łowicz 1 – Sochaczew. W ramach tej inwestycji wymieniono wyeksploatowane fragmenty sieci na nowe z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych. Modernizowany fragment linii liczący 6,5 km ma blisko 60 lat i wymaga dostosowania do dzisiejszych potrzeb przez zwiększenie możliwości przesyłowych i przyłączeniowych, aby nie stanowił ograniczenia dla wolumenu przepustowości całego ciągu Zgierz - Sochaczew.

 

dsc08685.jpg

Nowa linia zostanie wybudowana z użyciem stalowych słupów rurowych, niewymagających częstych zabiegów eksploatacyjnych. Zastosowanie przewodów o przekroju 300 mm2, w miejsce dotychczasowych o przekroju 120 mm2, pozwoli na ponad 50 proc. zwiększenie przesyłu. Zastosowana izolacja kompozytowa zagwarantuje pewną i bezawaryjną pracę linii.

 

- Modernizacja linii wysokiego napięcia poprawi jakość parametrów energii elektrycznej przesyłanej do odbiorców z Łowicza i okolic – mówi Andrzej Piętka, dyrektor generalny łódzkiego oddziału PGE DystrybucjaZwiększy możliwości przyłączania nowych odbiorców indywidualnych, przedsiębiorstw oraz producentów zielonej energii – dodaje dyrektor.

Przebudowa linii odbywa się w bardzo trudnych warunkach terenowych. Mimo że linia przebiega przez teren miasta, to jej trasa położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bzury. Skutkiem tego grunty, w których posadowiono fundamenty, są mało spoiste, z dużą ilością namułu i torfu oraz wysokim poziomem wód gruntowych. Fundamenty, które będą musiały zachować wymaganą statykę w tak niestabilnym gruncie, zostały zaprojektowane z koniecznym zapasem bezpieczeństwa. Dojazd ciężkiego sprzętu do stanowisk często stanowi poważne wyzwanie logistyczne i wymusza budowę tymczasowych dróg dojazdowych.

Zakończenie prac przewidywane jest przed końcem 2023 roku. Całkowita wartość inwestycji to ok. 8,3 mln zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site