PGE Dystrybucja modernizuje poligon szkoleniowy w Krasnobrodzie

PGE Dystrybucja wprowadza nowe technologie, zapewniające prowadzenie prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych na liniach średniego napięcia w technologii „prac pod napięciem”. Aby mogły być sprawnie i bezpiecznie wykonywane, konieczne są specjalistyczne szkolenia. W tym celu spółka zdecydowała o zmodernizowaniu dla potrzeb takich szkoleń własnego poligonu szkoleniowego w Krasnobrodzie.

Na terenie poligonu szkoleniowego w Krasnobrodzie prowadzone są szkolenia pracowników spółki PGE Dystrybucja i firm zewnętrznych wykonujących usługi na rzecz spółki, a także samorządów oraz innych podmiotów związanych z energetyką. Szkolenia obejmują głównie prace pod napięciem na liniach napowietrznych i kablowych niskiego napięcia. Dotychczasowa konfiguracja urządzeń oraz infrastruktura na poligonie w Krasnobrodzie uniemożliwia prowadzanie szkoleń w zakresie prac pod napięciem na liniach napowietrznych SN metodą rękawic elektroizolacyjnych z kosza izolowanego.

Opracowana w październiku 2019 r. przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) „Instrukcja prac pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV metodą rękawic elektroizolacyjnych” rozszerzyła zakres technologii obejmujących wykonywanie tych prac. Spółka zakupiła podnośniki z zestawem narzędzi i rozpoczęła wdrażanie nowych technologii, aby wzmocnić pewność i jakość dostaw energii elektrycznej do odbiorców i utrzymać na najwyższym poziomie wysokość wskaźników SAIDI i SAIFI przy pracach planowanych oraz awaryjnych. By zrealizować założone cele, niezbędna jest modernizacja poligonu szkoleniowego w Krasnobrodzie.

 

- Przebudowany i zmodernizowany poligon szkoleniowy w Krasnobrodzie będzie pierwszym w kraju, na którym prowadzone będą szkolenia, obejmujące wszystkie technologie zawarte w najnowszych instrukcjach prac pod napięciem, opracowanych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej – mówi wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja Jan Frania. – Już niedługo będziemy dysponować najnowocześniejszą infrastrukturą szkoleniową i doskonale przeszkoloną kadrą techniczną.

Przeprowadzenie szkoleń znacznie zwiększy możliwości techniczno-organizacyjne podczas realizacji prac eksploatacyjnych, przebudowy linii zasilających, a także w przypadku zmian konfiguracji sieci. Wdrożenie nowych technologii umożliwi prowadzenie prac serwisowych linii napowietrznych 15 kV bez przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, co poprawi komfort odbiorców mieszkających na terenie działania PGE Dystrybucja.

 

Modernizacja poligonu, której ukończenie przewidziano na lipiec bieżącego roku, umożliwi przeprowadzenie wszystkich potrzebnych szkoleń, a w konsekwencji zwiększy możliwości prowadzenia wszelkiego rodzaju prac na liniach energetycznych bez konieczności ich wyłączania.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site