PGE Dystrybucja modernizuje stację w Łomży

Białostocki Oddział Spółki osiągnął półmetek prac związanych z modernizacją stacji transformatorowej 110/15 kV Łomża 2.

Dotychczas stacja zasilana była dwiema liniami 110 kV z Łomży 1 i linią Ostrołęka - Kolno, która jest tzw. trójnikiem łączącym linie z Ostrołęki, Kolna i Łomży 2 w okolicy miejscowości Nowogród. Bezpośrednim powodem modernizacji były problemy z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego starzejących się urządzeń rozdzielni.

 

lomza2_slajder.jpg

Już kilka lat temu, z uwagi na wzrost obciążenia, rozpoczęto wstępne działania modernizacyjne na stacji Łomża 2. Zastąpiono dwa transformatory o mocy 16 MVA jednostkami o wyższej mocy - 25 MVA. Natomiast podczas obecnie prowadzonej modernizacji rozbudowie podlega rozdzielnia 110 kV o dodatkowe pole liniowe 110 kV. 

Równolegle z modernizacją stacji Łomża 2 prowadzone są prace zmierzające do podziału trójnika Łomża 2/Ostrołęka/Kolno na dwie odrębne linie: Łomża 2 – Ostrołęka i Łomża 2 – Kolno. Taki podział pozwoli na wprowadzenie do stacji Łomża 2 dodatkowej linii 110 kV, co przełoży się na poprawę pewności zasilania odbiorców. Po modernizacji stacja Łomża 2 będzie zasilana 3 liniami 110 kV z Ostrołęki, Kolna i Łomży 1. Taki układ zasilania zapewnia pewne i stabilne dostawy energii i stwarza dogodne warunki do rozwoju regionu.  Na stacji zastosowana będzie tradycyjna napowietrzna aparatura.

Dotychczasowa, Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (EAZ) rozdzielni 110 kV zostanie zastąpiona nowoczesnymi urządzeniami cyfrowymi, współpracującymi z systemem telemechaniki. Stacja, dzięki nowoczesnym układom EAZ i systemowi telemechaniki, zostanie w pełni zautomatyzowana i stanie się stacją bezobsługową. Dotychczasowy koszt inwestycji to 5,6 mln zł, natomiast cała kwota poniesiona na inwestycje wyniesie blisko 11 mln zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site