PGE Dystrybucja Oddział Białystok kończy rok z ponad 13 mln dofinansowaniem

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, pozyskała łącznie prawie 13,3 mln zł środków na dofinansowanie budowy dwóch linii średniego napięcia relacji Gołdap – Grabowo i Pisz – Ruciane-Nida w województwie warmińsko-mazurskim.

Białostoccy energetycy kończą rok 2022 z niemałym sukcesem w pozyskiwaniu środków pomocowych na inwestycje sieciowe. Ponad 13 mln złotych wynosi dofinansowanie unijne dwóch projektów: „Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gmin: Gołdap i Kowale Oleckie w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych” oraz „Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gmin: Pisz i Ruciane-Nida w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych”. Umowę na ich realizację Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz PGE Dystrybucja podpisały 23 grudnia 2022 r.

 

fundusze-ue-ob-1.jpg

- Inwestycje obejmują swoim zakresem przebudowę linii napowietrznych średniego napięcia relacji Pisz - Ruciane-Nida i Gołdap - Grabowo oraz zastąpienie ich podziemnymi liniami kablowymi. Modernizacja obejmie również budowę złączy kablowych  i stacji transformatorowych oraz powstanie nowych odcinków linii niskiego napięcia. W rezultacie Oddział Białystok z udziałem  środków pomocowych zmodernizuje i wybuduje łącznie ponad 25 km sieci elektroenergetycznych – powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach działania 4.1. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Modernizacja sieci stworzy możliwości przyłączania nowych odbiorców oraz jednostek wytwórczych odnawialnych źródeł energii na poziomie 6MW, a także wpłynie na poprawę wydajności sieci dystrybucyjnej. Całkowita długość wybudowanej i zmodernizowanej linii wyniesie odpowiednio dla projektów 14,83 km i 11,15 km. 

Projekty będą kolejnymi inwestycjami realizowanymi przez Oddział Białystok na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem  środków pomocowych. Łączna wartość dofinansowania realizowanych aktualnie przedsięwzięć wynosi ponad 24,9 mln zł.

 

fundusze-ue-2.jpg
dystrybucja_site pgedystrybucja_site