PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów przebuduje linię napowietrzną 110 kV Biłgoraj - Nisko

Rozpoczęta modernizacja linii 110kV Biłgoraj-Nisko związana jest z budową węzła drogowego „Zapacz”, który połączy  budowane drogi S-19 i S-74. Inwestycja, poprzez zwiększenie możliwości przesyłowych linii,  umożliwi rozwój energetyki odnawialnej w północnej części województwa podkarpackiego.

Inwestycja obejmuje przebudowę linii wysokiego napięcia (110 kV) na relacji Biłgoraj – Nisko, która umożliwi połączenie dwóch stacji elektroenergetycznych 110/15 kV Biłgoraj oraz Nisko, zwiększając tym samym ich pewność zasilania. Pozwoli również w przyszłości na szybkie przyłączanie do sieci nowych klientów oraz odnawialnych źródeł energii. Terytorialnie projekt dotyczy części obszaru województw podkarpackiego i lubelskiego – powiatu biłgorajskiego i niżańskiego, gmin: Nisko, Ulanów, Harasiuki, Biłgoraj.

 

100_4128.jpg

W pierwszym etapie realizowanej inwestycji nastąpi przebudowa linii na odcinku  przecinającym inwestycję drogową tj. budowę węzła drogowego „Zapacz”, stanowiącego powiązanie budowanej drogi ekspresowej S-19 z budowaną drogą ekspresową S-74 (obwodnica Stalowej Woli i Niska). Przebudowa linii na tym odcinku umożliwi realizację rozpoczętych już inwestycji drogowych. Budowa drogi S-19 oraz S-74 oraz ich powiązanie (węzeł drogowy „Zapacz”) stanowić będzie ważne udogodnienie dla użytkowników dróg.

 

Lokalizacja inwestycji wynika z konieczności zapewnienia infrastruktury sieciowej, która umożliwi przyłączenie nowych odnawialnych źródeł energii, odbiór i przesył energii elektrycznej wyprodukowanej w tych instalacjach do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dodatkowo inwestycja zapewni bezpieczną i niezawodną pracę sieci dystrybucyjnej poprawiając parametry dostarczanej do odbiorców energii.

    

Wartość umowna zadania wynosi 1,5 mln zł netto. Zakończenie  pierwszego etapu inwestycji planowane jest na koniec marca 2021 roku.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site