PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów realizuje pilotażowy projekt badawczo-rozwojowy usprawniający zarządzanie ruchem w sieci

System autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej” (SARSA) to innowacyjny projekt usprawniający struktury zarządzania ruchem w sieci, dzięki któremu zmniejszy się liczbai czas trwania przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców.

Celem projektu SARSA jest ograniczenie skutków awarii napowietrznej sieci dystrybucyjnej średniego napięcia (SN) poprzez szybszą i bardziej precyzyjną ich lokalizację. Zainstalowanie innowacyjnych urządzeń w sieci SN, umożliwiających nieprzerwaną i niezawodną łączność między poszczególnymi punktami sieci a centralą Operatora Systemu Dystrybucyjnego, pozwoli służbom technicznym na szybszą reakcję na niepożądane zjawiska w sieci elektroenergetycznej. Efektem będzie zmniejszenie liczby i czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców oraz szybka i skuteczna izolacja miejsca zwarcia. Przewiduje się, że wdrożenie systemu pozwoli na izolację uszkodzonego odcinka w czasie nie większym niż 21 sekund.

 

- Obszar działalności PGE Dystrybucja podlega szybkim i dynamicznym zmianom. Projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym powstają unikalne rozwiązania i innowacje, pomagają dostosować się do nowych realiów rynkowych i wynikających z nich wymagań. Dzięki realizacji takich projektów Spółka może uzyskiwać własne patenty, optymalizować i usprawniać jakość świadczonych usług, a także zwiększać kompetencje zaangażowanej kadry pracowniczej. Te działania przekładają się na efekt w postaci wzrostu przewagi konkurencyjnej - powiedział Marcin Kowalczyk, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

 

sarsa_2.jpg

SARSA jest innowacyjnym w skali kraju projektem badawczo-rozwojowym - PGE Dystrybucja jako pierwsza testuje takie rozwiązanie. Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Budżet projektu, realizowanego przez konsorcjum trzech firm: PGE Dystrybucja S.A. (Lider), Apator Elkomtech S.A. i MindMade sp. z o.o., wynosi ponad 8,5 mln zł, a łączna wysokość dofinansowania to ponad 4 mln zł.

 

Zakończenie wdrożenia projektu przewidywane jest na marzec 2022 roku.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site